HL - VT CORP (VIETNAM)

HL - VT CORP (VIETNAM) 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。HL - VT CORP (VIETNAM) 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其12920条相关的海关进出口记录,其中 HL - VT CORP (VIETNAM) 公司的采购商62家,供应商19条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 HL - VT CORP (VIETNAM) 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 HL - VT CORP (VIETNAM) 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

HL - VT CORP (VIETNAM) 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 进口 87149991 Nắp chụp cổ tay lái xe đạp bằng nhôm, quy cách (54*54*10.6)mm, bộ phận xe đạp,không nhãn hiệu, hàng mới 100% CHINA HL CORP(SHENZHEN) 更多
2022-07-28 进口 87149991 Nắp chụp cổ tay lái xe đạp bằng nhôm, quy cách (54*54*10.6)mm, bộ phận xe đạp,không nhãn hiệu, hàng mới 100% CHINA HL CORP(SHENZHEN) 更多
2022-07-28 进口 87149991 Thanh nối tay lái xe đạp bằng nhôm, quy cách (E:80+15)mm, bộ phận xe đạp,không nhãn hiệu, hàng mới 100%. CHINA HL CORP(SHENZHEN) 更多
2022-07-28 进口 87149991 Đầu nối bằng nhôm, quy cách( phi27.2 /phi28.6)mm ,bộ phận xe đạp,không nhãn hiệu, hàng mới 100% CHINA HL CORP(SHENZHEN) 更多
2022-07-28 进口 87149991 Nắp chụp dưới cốt yên xe đạp bằng nhôm, quy cách (54*33*12.3)mm, bộ phận xe đạp,không nhãn hiệu, hàng mới 100% CHINA HL CORP(SHENZHEN) 更多
2022-07-29 出口 87149199 Linh kiện ốc bắt bình nước của khung sườn xe đạp (bằng nhôm), quy cách (phi11*9*phi7.4*M5)mm, không nhãn hiệu, dùng sx xe đạp, hàng mới 100%, item#FRXVT46041B090#&VN INDONESIA PT. INSERA SENA 更多
2022-07-29 出口 87149991 Tay lái xe đạp (bằng nhôm), quy cách W:690mm*9độ, không nhãn hiệu, dùng sx xe đạp, hàng mới 100%, item#5HB19A000025#&VN CAMBODIA ARTHUR AND JUDY INTERNATIONAL. CO., LTD. TAIWAN BRANCH 更多
2022-07-29 出口 87149991 Tay lái xe đạp (bằng nhôm), quy cách W:660mm*9độ, không nhãn hiệu, dùng sx xe đạp, hàng mới 100%, item#5HB00A000043#&VN CAMBODIA ARTHUR AND JUDY INTERNATIONAL. CO., LTD. TAIWAN BRANCH 更多
2022-07-29 出口 87149991 Phóc - tăng xe đạp, nối giữa tay lái và cổ xe đạp (bằng nhôm), quy cách (E:90+6*41)mm, không nhãn hiệu, dùng sx xe đạp, hàng mới 100%, item#5ST00A000048#&VN CAMBODIA ARTHUR AND JUDY INTERNATIONAL. CO., LTD. TAIWAN BRANCH 更多
2022-07-29 出口 87149991 Tay lái xe đạp (bằng nhôm), quy cách W:660mm*9độ, không nhãn hiệu, dùng sx xe đạp, hàng mới 100%, item#HBRHLAL320BT0004#&VN INDONESIA PT. INSERA SENA 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询