LEADERART INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.

LEADERART INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。LEADERART INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其4443条相关的海关进出口记录,其中 LEADERART INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD. 公司的采购商13家,供应商32条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 LEADERART INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 LEADERART INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

LEADERART INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-27 进口 32159060 Mực viết và vẽ, màu xanh dương, dùng cho bút lông màu, dùng để bơm vào ruột bút, COLPGRBE05-10, mới 100% MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-27 进口 32159060 Mực viết và vẽ, màu hồng, dùng cho bút lông màu, dùng để bơm vào ruột bút-COLPGRPK04-06, mới 100% MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-27 进口 32159060 Mực viết và vẽ, màu đỏ, dùng cho bút lông màu, dùng để bơm vào ruột bút, COLPGRRD01-04, mới 100% MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-27 进口 32159060 Mực viết và vẽ, màu xanh dương, dùng cho bút lông màu, dùng để bơm vào ruột bút-COLPGRBE18-10, mới 100% MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-27 进口 32159060 Mực viết và vẽ, màu tím, dùng cho bút lông màu, dùng để bơm vào ruột bút, COLPGRVT03-09, mới 100% MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-20 出口 96082000 VFCS1601VT04-001-22#&Bút lông màu nước tẩy rửa được, ngòi phớt,kích thước: 155x12mm, màu tím-VFCS1601VT04-001#&VN MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-20 出口 96082000 VFCS16010E07-001-22#&Bút lông màu nước tẩy rửa được, ngòi phớt,kích thước: 155x12mm, màu cam-VFCS16010E07-001#&VN MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-20 出口 96082000 VFCL1405MA01-002-22#&Bút lông màu nước tẩy rửa được, ngòi phớt,kích thước: 154x10.5mm,màu hồng cánh sen (magenta)-VFCL1405MA01-002#&VN MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-20 出口 96082000 VFCS1602PK04-001-22#&Bút lông màu nước, ngòi phớt,kích thước: 155x12mm, màu hồng-VFCS1602PK04-001#&VN MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
2022-07-20 出口 96082000 VFCS1602GN03-001-22#&Bút lông màu nước, ngòi phớt,kích thước: 155x12mm, màu xanh lá-VFCS1602GN03-001#&VN MALAYSIA LEADERART INDUSTRIES (M) SDN. BHD 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询