SAN HE MATERIAL WASTE CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN3702754211

该公司海关数据更新至:2022-06-29

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:80 条 相关采购商:9 家 相关供应商:9 家

相关产品HS编码: 41079900 60053790 60063220 60063290 64069031 84513090

SAN HE MATERIAL WASTE CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SAN HE MATERIAL WASTE CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其80条相关的海关进出口记录,其中 SAN HE MATERIAL WASTE CO., LTD. 公司的采购商9家,供应商9条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SAN HE MATERIAL WASTE CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SAN HE MATERIAL WASTE CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SAN HE MATERIAL WASTE CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-24 进口 60063220 Knitting fabric knit vertical 100%polyester - BL22159, size: 58 ", Quantitative: 220g/yD, used in footwear production, 100%new goods TAIWAN (CHINA) BENTEX ESSENTIAL SUSTAINABLE TEXTILES CO., LTD. 更多
2022-06-24 进口 60012200 Traffic Unbacked Suffering 60 ”(100% Polyester fabric) (knitted fabric with feathers from artificial fibers): 63 yards, 100% new goods SINGAPORE ASIA FASHION CONSULTANTS PTE LTD/CONG TY TNHH COSMO VIET NAM 更多
2022-06-24 进口 60012200 Traffic Digital Print 58 "(100% polyester fabric) (knitted cloth with hair rings from artificial fibers): 15 yard, 100% new goods SINGAPORE ASIA FASHION CONSULTANTS PTE LTD/CONG TY TNHH COSMO VIET NAM 更多
2022-06-02 进口 60063290 Knitting fabric (mesh fabric) 100% polyester, 44 inch size (MSM21127), 100% new goods HONG KONG (CHINA) MEI SEN (INTERNATIONAL) CO.,LTD/CONG TY TNHH MEISEN TEXTILE (VIET NAM) 更多
2022-04-29 进口 60063290 Knitting fabric 58 "(100% polyester) (70 yard) UNKNOWN TIONG LIONG TRADING (SAMOA)/VIET NAM TRONJEN INDUSTRIAL CO.,LTD 更多
2022-07-26 出口 64069099 MIẾNG LÓT DI ĐỘNG JVN-398-1, DÙNG TRONG SẢN XUẤT GIÀY. HÀNG MỚI 100%#&VN VIETNAM CITY LIGHT CORP. 更多
2022-07-26 出口 64069099 MIẾNG LÓT DI ĐỘNG DT-4L, DT-5L, DÙNG TRONG SẢN XUẤT GIÀY. HÀNG MỚI 100%#&VN VIETNAM CITY LIGHT CORP. 更多
2022-07-26 出口 64069099 MIẾNG LÓT DI ĐỘNG C2-914-915, DÙNG TRONG SẢN XUẤT GIÀY. HÀNG MỚI 100%#&VN VIETNAM CITY LIGHT CORP. 更多
2022-07-25 出口 64069031 MIẾNG LÓT ĐẾ GIÀY EVA . HÀNG MỚI 100%#&VN HONG KONG (CHINA) GFV INTERNATIONAL CORP. 更多
2022-07-25 出口 64069099 MIẾNG ĐỆM GIÀY (DÉP), DÙNG TRONG SẢN XUẤT GIÀY. HÀNG MỚI 100%#&VN HONG KONG (CHINA) JIM BROTHERS (HONG KONG) TRADING CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询