ANH TOAN VN CO., LTD.

ANH TOAN VN CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。ANH TOAN VN CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其2231条相关的海关进出口记录,其中 ANH TOAN VN CO., LTD. 公司的采购商5家,供应商6条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 ANH TOAN VN CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 ANH TOAN VN CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

ANH TOAN VN CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-07 进口 84602910 Mixed grinding machines, Feng Mou brand, Model: FM-314F, CS: 300W, SX: 2022, operating by electricity, used to process metal plastic injection molds for plastic accessories manufacturing components. 100%new. CHINA CLIPON INDUSTRY CO., LTD. 更多
2022-06-07 进口 84807990 S-4319 plastic injection mold, steel, used to manufacture hooks, locks, accessories, size 35cmx32cmx41cm, 100%new. CHINA CLIPON INDUSTRY CO., LTD. 更多
2022-06-07 进口 84615010 Round saw, Lu Xing brand, Model: GWA5018, CS: 1100W, voltage: 220V, SX: 2022, electricity, used to saw metal materials, 100%new. CHINA CLIPON INDUSTRY CO., LTD. 更多
2022-06-07 进口 84807990 MPF152 plastic injection mold, steel, used to manufacture hooks, locks, accessories, size 35cmx32cmx41cm, 100%new. CHINA CLIPON INDUSTRY CO., LTD. 更多
2022-06-07 进口 84603910 Multi-purpose knife grinding machine, Su Ying brand, Model: GD-U3, CS: 370W, SX: 2022, operating with electricity, not the type of control, used to sharpen the milling knives, drill. 100%new. CHINA CLIPON INDUSTRY CO., LTD. 更多
2022-07-11 出口 39269099 Khóa điều chỉnh dây đeo bằng nhựa POM, dùng để điều chỉnh dây đeo cổ phụ kiện của thú cưng,CO301-058-COLOR, mới 100%.#&VN CHINA DONGGUAN KELI INDUSTRIAL DESIGN CO., LTD. 更多
2022-07-11 出口 39269099 Khóa cài bằng nhựa POM ( 1 bộ = 2 cái), dùng cho phụ kiện của thú cưng,CO106H-038-LG-COLOR, mới 100%.#&VN CHINA DONGGUAN KELI INDUSTRIAL DESIGN CO., LTD. 更多
2022-07-11 出口 39269099 Khóa điều chỉnh dây đeo bằng nhựa LDPE, dùng để điều chỉnh dây đeo cổ phụ kiện của thú cưng,CO401-010-COLOR, mới 100%.#&VN CHINA DONGGUAN KELI INDUSTRIAL DESIGN CO., LTD. 更多
2022-07-11 出口 39269099 Khóa cài bằng nhựa POM ( 1 bộ = 2 cái), dùng cho phụ kiện của thú cưng,CO106H-034-LG-COLOR, mới 100%.#&VN CHINA DONGGUAN KELI INDUSTRIAL DESIGN CO., LTD. 更多
2022-07-11 出口 39269099 Khóa điều chỉnh dây đeo bằng nhựa POM, dùng để điều chỉnh dây đeo cổ phụ kiện của thú cưng,CO301-034-COLOR, mới 100%.#&VN CHINA DONGGUAN KELI INDUSTRIAL DESIGN CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询