SUNJIN MB CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN3901265536

该公司海关数据更新至:2022-08-31

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:26853 条 相关采购商:49 家 相关供应商:23 家

相关产品HS编码: 29181400 32041210 38099110 39231090 39234090 40169390 40169999 49119990 54011090 54021900 54022000 54023300 54026100 54026200 55081090 60069000 63079090 73102999 73269099 76149090 84099973 84149029 84454010 84514000 84518000 84519090 84828000 84831090

SUNJIN MB CO., LTD. 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SUNJIN MB CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其26853条相关的海关进出口记录,其中 SUNJIN MB CO., LTD. 公司的采购商49家,供应商23条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SUNJIN MB CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SUNJIN MB CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SUNJIN MB CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-31 进口 54021900 Sợi filament tổng hợp 100% nylon 840D/1 (sợi đơn, mảnh, không xoắn, có độ bền cao, chưa làm dún), dùng sản xuất chỉ khâu, loại cuộn lớn - Mới 100% VIETNAM SUNJIN TEXTILE CO. / CTY TNHH SUNJIN VINA 更多
2022-08-31 进口 54026100 Sợi filament tổng hợp đã xe 100% Nylon 210D/3, dùng sản xuất chỉ khâu, loại cuộn lớn - Mới 100% VIETNAM SUNJIN TEXTILE CO. / CTY TNHH SUNJIN VINA 更多
2022-08-31 进口 54026100 Sợi filament tổng hợp đã xe 100% Nylon 280D/3, dùng sản xuất chỉ khâu, loại cuộn lớn - Mới 100% VIETNAM SUNJIN TEXTILE CO. / CTY TNHH SUNJIN VINA 更多
2022-08-30 进口 54026100 Sợi filament tổng hợp đã xe 100% Nylon 280D/3, dùng sản xuất chỉ khâu, loại cuộn lớn - Mới 100% VIETNAM SUNJIN TEXTILE CO. / CTY TNHH SUNJIN VINA 更多
2022-08-30 进口 54026200 300D#&Sợi filament tổng hợp đã xe 100% Polyester 300D/1 - Mới 100% KOREA SUNJIN TEXTILE CO. 更多
2022-08-30 出口 54011090 M30W1a22#&Chỉ khâu làm từ sợi filament tổng hợp 100% Nylon 280D/3 2500Mét/Cuộn White - Mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY CO PHAN TKG TAEKWANG VINA 更多
2022-08-29 出口 54011090 Chỉ khâu làm từ sợi filament tổng hợp tái chế 100% Nylon 210D/3 2000Mét/Cuộn Dyed-EPM 5 - Mới 100%#&VN HONG KONG (CHINA) YUE JIN FOOTWEAR ACCESSORIES LTD. 更多
2022-08-29 出口 54011090 300D1a22#&Chỉ khâu làm từ sợi filament tổng hợp 100% Polyester 300D/1 4500Mét/Cuộn Dyed - Mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY CO PHAN TKG TAEKWANG VINA 更多
2022-08-29 出口 54011090 M31D1a22#&Chỉ khâu làm từ sợi filament tổng hợp 100% Nylon 840D/1 19Mét/Cuộn Dyed/L - Mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY CO PHAN TKG TAEKWANG VINA 更多
2022-08-29 出口 54011090 M30D1a22#&Chỉ khâu làm từ sợi filament tổng hợp 100% Nylon 280D/3 1500Mét/Cuộn Dyed - Mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY CO PHAN TKG TAEKWANG VINA 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询