THACO - MAZDA AUTOMOBILE MANUFACTURING ONE MEMBER LIMITED LI

THACO - MAZDA AUTOMOBILE MANUFACTURING ONE MEMBER LIMITED LI 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。THACO - MAZDA AUTOMOBILE MANUFACTURING ONE MEMBER LIMITED LI 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1058035条相关的海关进出口记录,其中 THACO - MAZDA AUTOMOBILE MANUFACTURING ONE MEMBER LIMITED LI 公司的采购商8家,供应商39条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 THACO - MAZDA AUTOMOBILE MANUFACTURING ONE MEMBER LIMITED LI 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 THACO - MAZDA AUTOMOBILE MANUFACTURING ONE MEMBER LIMITED LI 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

THACO - MAZDA AUTOMOBILE MANUFACTURING ONE MEMBER LIMITED LI 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-30 进口 70072110 (MS: K32859510) Kính cửa trước, trái dày 4.76 mm - Loại Kính dán an toàn 2 lớp, đạt chuẩn ECE R43&QCVN32 dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 IPM 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2022. JAPAN M***. 更多
2022-09-30 进口 70072110 (MS: KB7W63900C) Kính chắn gió, dày 4.76 mm - Loại Kính dán an toàn 2 lớp, đạt chuẩn ECE R43&QCVN32 dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2022. JAPAN M***. 更多
2022-09-30 进口 83012000 (MS: KB7W59310) Khóa ngậm cửa trước bên trái dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 IPM 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2022. JAPAN M***. 更多
2022-09-30 进口 83012000 (MS: KD3F56620A) Khóa ngậm ca pô dùng cho xe ô tô du lịch hiệu CX-8 IPM 2.5L PREMIUM AT 2WD, 7 chỗ. Mới 100%, sx 2022. JAPAN M***. 更多
2022-09-30 进口 83012000 (MS: KB8M58310) Khóa ngậm cửa trước bên phải dùng cho xe ô tô du lịch hiệu IPM CX-5 5WGN 2.0L AT H- 2WD, 5 chỗ. Mới 100%, sx 2022. JAPAN M***. 更多
2023-07-28 出口 73269099 SHELVES FOR STORING BODY ACCESSORIES (3PS) MADE OF STEEL (DIMENSIONS: 168X224X75 CM)#&CN JAPAN M***. 更多
2023-07-28 出口 73269099 SHELVES FOR STORING BODY ACCESSORIES (3PS) MADE OF STEEL (DIMENSIONS: 168X224X75 CM)#&CN JAPAN M***. 更多
2023-07-28 出口 39231090 SHELVES FOR STACKING DECORATIVE ACCESSORIES (3PD) IN PLASTIC (DIMENSIONS: 144X113X14 CM)#&JP JAPAN M***. 更多
2023-07-28 出口 73269099 STEEL GEARBOX (4FZ) SHELF (DIMENSIONS 224*132*34 CM)#&CN THAILAND M***. 更多
2023-07-28 出口 73269099 STEEL ENGINE RACK (4ER) (DIMENSIONS: 224*133*28 CM)#&CN THAILAND M***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询