IRISTAM CO., LTD.

全球贸易商编码:36VN4201652877

该公司海关数据更新至:2022-06-24

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:114 条 相关采购商:8 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 3032400

IRISTAM CO., LTD. 公司于2021-05-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。IRISTAM CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其114条相关的海关进出口记录,其中 IRISTAM CO., LTD. 公司的采购商8家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 IRISTAM CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 IRISTAM CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

IRISTAM CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-14 出口 03032400 Cá trê nguyên con làm sạch đông lạnh. Pack: 2kg/bag with rider x 5/CTN. Size 800-1200gr. (không thương hiệu)#&VN UNITED KINGDOM UNITED BROTHERS GLOBAL LTD. 更多
2022-07-14 出口 03038929 Cá cơm sông nguyên con đông lạnh. Pack: 225gr/tray bag with rider x 30/CTN. (không thương hiệu)#&VN UNITED KINGDOM UNITED BROTHERS GLOBAL LTD. 更多
2022-07-14 出口 03032900 Cá rô đồng nguyên con làm sạch đông lạnh. Pack: 800gr/bag with rider x 16/CTN. (không thương hiệu)#&VN UNITED KINGDOM UNITED BROTHERS GLOBAL LTD. 更多
2022-07-14 出口 03032900 Cá mè vinh nguyên con làm sạch đông lạnh. Pack: 250gr/tray bag with rider x 40/CTN. (không thương hiệu)#&VN UNITED KINGDOM UNITED BROTHERS GLOBAL LTD. 更多
2022-07-14 出口 03032400 Cá trê nguyên con làm sạch đông lạnh. Pack: 1kg/bag with rider x 10/CTN. Size 200-300gr. (không thương hiệu)#&VN UNITED KINGDOM UNITED BROTHERS GLOBAL LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询