CÔNG TY TNHH SX - TM EPS MIỀN TRUNG

全球贸易商编码:36VN4300804506

该公司海关数据更新至:2022-06-02

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:37 条 相关采购商:1 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 39031110

CÔNG TY TNHH SX - TM EPS MIỀN TRUNG 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH SX - TM EPS MIỀN TRUNG 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其37条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH SX - TM EPS MIỀN TRUNG 公司的采购商1家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH SX - TM EPS MIỀN TRUNG 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH SX - TM EPS MIỀN TRUNG 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH SX - TM EPS MIỀN TRUNG 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-02 进口 39031110 EPS plastic seeds, primeval form, simplified type, expandable polystyrene grade p401, 25 kg/bag, 100% new HONG KONG (CHINA) HONGKONG HENTOL CHEMICAL CO., LTD. 更多
2022-06-02 进口 39031110 EPS plastic seeds, primeval form, simplified type, expandable polystyrene grade p302, 25 kg/bag, new 100% HONG KONG (CHINA) HONGKONG HENTOL CHEMICAL CO., LTD. 更多
2022-04-08 进口 39031110 EPS plastic seeds, primeval form, simplified type, expandable polystyrene grade p401, 25 kg/bag, 100% new HONG KONG (CHINA) HONGKONG HENTOL CHEMICAL CO., LTD. 更多
2022-04-08 进口 39031110 EPS plastic seeds, primeval form, simplified type, expandable polystyrene grade p302, 25 kg/bag, new 100% HONG KONG (CHINA) HONGKONG HENTOL CHEMICAL CO., LTD. 更多
2022-07-14 出口 39211120 Xốp tấm 430x145x40mm (A10) bằng nhựa Polystyrene, loại cứng. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH HAPPY FURNITURE ( VIET NAM ) 更多
2022-07-14 出口 39211120 Xốp tấm 940x60x60mm (A6) bằng nhựa Polystyrene, loại cứng. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH HAPPY FURNITURE ( VIET NAM ) 更多
2022-07-14 出口 39211120 Xốp tấm 940x40x40mm (A6) bằng nhựa Polystyrene, loại cứng. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH HAPPY FURNITURE ( VIET NAM ) 更多
2022-07-14 出口 39211120 Xốp tấm 940x70x70mm (A6) bằng nhựa Polystyrene, loại cứng. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CONG TY TNHH HAPPY FURNITURE ( VIET NAM ) 更多
2022-05-24 出口 39211120 Foam sheet 940x60x60mm (A6) of polystyrene plastic, hard. New products 100%#& vn VIETNAM CONG TY TNHH HAPPY FURNITURE ( VIET NAM ) 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询