SEVT

SEVT 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SEVT 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其2227445条相关的海关进出口记录,其中 SEVT 公司的采购商762家,供应商1544条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SEVT 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SEVT 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SEVT 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-29 进口 63071010 R1003002-000281#&Cuộn thấm hóa chất 124CR, quy cách 12 cuộn/hộp, 100% polypropylene, dùng để thấm hóa chất công nghiệp, kích thước d80xL1170mm (Hàng mới 100%) UNITED STATES C***E 更多
2022-09-29 进口 85177021 CG-F721NZASGEA#&CỤM VỎ TRƯỚC CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (Tái nhập 16 chiếc của mục hàng số 2 theo TK 304952451220/E42 ngày 13/08/2022) UNKNOWN S***. 更多
2022-09-29 进口 85177021 CG-F721NLBSGED#&CỤM VỎ TRƯỚC CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (Tái nhập 221 chiếc của mục hàng số 1 theo TK 304933767300/E42 ngày 04/08/2022) UNKNOWN S***. 更多
2022-09-29 进口 85177021 CG-F721UDARGAA#&CỤM VỎ TRƯỚC CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (Tái nhập 57 chiếc của mục hàng số 3 theo TK 304936619430/E42 ngày 05/08/2022) UNKNOWN S***. 更多
2022-09-29 进口 85177021 CG-F721ULVRGAB#&VỎ TRƯỚC CỦA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (Tái nhập 17 chiếc của mục hàng số 6 theo TK 304950472910/E42 ngày 12/08/2022) UNKNOWN S***. 更多
2023-07-31 出口 39199099 GH02-20470A#&ADHESIVE TAPE (100% BRAND NEW AND UNUSED, GCCB IN VIETNAM)(RE-EXPORTED 930 PCS ITEM 9 ACCOUNT 105619349950/A42_31/07/2023)#&VN KOREA S***. 更多
2023-07-31 出口 39199099 GH81-23807A#&ADHESIVE TAPE (100% BRAND NEW AND UNUSED, GCCB IN VIETNAM)(RE-EXPORTED 1909 PCS ITEM 11 ACCOUNT 105619636360/A42_31/07/2023)#&CN KOREA S***. 更多
2023-07-31 出口 39199099 GH81-23943A#&ADHESIVE TAPE (100% NEW AND UNUSED, GCCB IN VIETNAM)(RE-EXPORTED 1902 PCS ITEM 3 ACCOUNT 105619636360/A42_31/07/2023)#&CN KOREA S***. 更多
2023-07-31 出口 39199099 GH02-14347A#&ADHESIVE TAPE (100% NEW AND UNUSED, GCCB IN VIETNAM)(RE-EXPORTED 300 PCS ITEM 1 ACCOUNT 105619410630/A42_31/07/2023)#&VN KOREA S***. 更多
2023-07-31 出口 39199099 GH81-14848A#&ADHESIVE TAPE (100% NEW AND UNUSED, GCCB IN VIETNAM)(RE-EXPORTED 58 PCS ITEM 7 ACCOUNT 105619349950/A42_31/07/2023)#&KR KOREA S***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询