CÔNG TY TNHH SHINYANG METAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SHINYANG METAL VIỆT NAM 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH SHINYANG METAL VIỆT NAM 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其12273条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH SHINYANG METAL VIỆT NAM 公司的采购商19家,供应商114条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH SHINYANG METAL VIỆT NAM 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH SHINYANG METAL VIỆT NAM 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH SHINYANG METAL VIỆT NAM 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 76042190 GC1KMFB41701#&Thanh nhôm hợp kim định hình (ép đùn) dạng hình rỗng (mã khung SYV-S0034 dài 6100mm, màu bạc),TP nhôm 95-98%, 2-5% là Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti#&VN VIETNAM SHINYANG METAL KOREA 更多
2022-07-29 进口 76042190 GC1BKMFB161002#&Thanh nhôm hợp kim định hình được ép đùn dạng hình rỗng (mã khung SYZ-17572 dài 5220mm, màu bạc) TP nhôm 95-98%, 2-5% là Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti#&VN VIETNAM SHINYANG METAL KOREA 更多
2022-07-29 进口 76042190 GC1KMFB41701#&Thanh nhôm hợp kim định hình (ép đùn) dạng hình rỗng (mã khung SYV-S0034 dài 6100mm, màu bạc),TP nhôm 95-98%, 2-5% là Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti#&VN VIETNAM SHINYANG METAL KOREA 更多
2022-07-29 进口 76042190 GC1BKMFB161002#&Thanh nhôm hợp kim định hình được ép đùn dạng hình rỗng (mã khung SYZ-17572 dài 5220mm, màu bạc) TP nhôm 95-98%, 2-5% là Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti#&VN VIETNAM SHINYANG METAL KOREA 更多
2022-07-29 进口 28043000 Nitơ lỏng (Liquid Nitrogen - LN2), hàm lượng >= 99.999%. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN NIPPON SANSO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 更多
2022-07-29 出口 76012000 BI0000GC1#&Nhôm hợp kim chưa gia công (phôi nhôm) dạng thanh có mặt cắt ngang đông đặc (6005A, 12", 5800mm), thành phần nhôm từ 95-98%, 2-5% là Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti VIETNAM SHINYANG METAL KOREA 更多
2022-07-29 出口 76012000 BI0000GC1#&Nhôm hợp kim chưa gia công (phôi nhôm) dạng thanh có mặt cắt ngang đông đặc (6005A, 12", 5800mm), thành phần nhôm từ 95-98%, 2-5% là Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti VIETNAM SHINYANG METAL KOREA 更多
2022-07-29 出口 76169990 10001633#&Khung nhôm, cạnh ngắn VIETNAM FIRST SOLAR VIETNAM MANUFACTURING 更多
2022-07-28 出口 76042190 Thanh nhôm hợp kim định hình được ép đùn dạng hình rỗng (mã khung SYZ-09788, dài 3000mm, màu bạc),TP nhôm 95-98%, 2-5% là Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti VIETNAM SHINYANG METAL KOREA 更多
2022-07-28 出口 76042190 KSSB26103#&Thanh nhôm hợp kim định hình được ép đùn dạng hình rỗng đã xi mạ (mã khung SYV-4080L, dài 6100mm, màu bạc, bóng),TP nhôm 95-98%, 2-5% là Si, Fe, Cu, Mn, Mg, Cr, Zn, Ti. VIETNAM SHINYANG METAL KOREA 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询