CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAODI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAODI VIỆT NAM 公司于2021-01-26收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAODI VIỆT NAM 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其15976条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAODI VIỆT NAM 公司的采购商16家,供应商14条。

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAODI VIỆT NAM 2020-今贸易趋势统计
年份 进出口 合作伙伴数量 商品分类数量 贸易地区数量 总数据条数 总金额
2023 出口 2 11 1 2662 0
2023 进口 4 6 1 142 0
2022 出口 10 9 2 3296 0
2022 进口 4 20 2 170 0
2021 出口 8 10 3 4151 0
2021 进口 9 33 2 560 0
2020 出口 4 5 3 95 0
2020 进口 5 69 3 4307 0

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAODI VIỆT NAM 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAODI VIỆT NAM 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAODI VIỆT NAM 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2024-03-21 进口 84807990 (MAY 2, 2024-0191)#&MOLD FOR MANUFACTURING PLASTIC MUFFLER COVER, SIZE 520X530X496MM, MANUFACTURER: CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO.,LTD. NEW 100%. P/N: 18002HYU10110,#&CN VIETNAM R***. 更多
2024-03-19 进口 84807990 (MAY 2, 2024-0184)#&MOLD FOR MANUFACTURING PLASTIC SILENCER SIDE COVERS, DIMENSION: (530 X 500 X 541)MM. MANUFACTURER: CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO.,LTD. NEW 100%. P/N: 18130HYU10110,#&CN VIETNAM R***. 更多
2024-03-19 进口 84807990 (MAY 2, 2024-0185)#&MOLD FOR MANUFACTURING THE RIGHT OUTER SHELL MADE OF PLASTIC, DIMENSION: (676 X 700 X 601)MM. MANUFACTURER: CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO.,LTD. NEW 100%. P/N: 80096HYJR0610#&CN VIETNAM R***. 更多
2024-03-19 进口 84807990 (MAY 2, 2024-0188)#&MOLD FOR MANUFACTURING PLASTIC BATTERY CAPS, DIMENSION: (300 X 420 X 331)MM. MANUFACTURER: CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO.,LTD. NEW 100%. P/N: 31123HYU10110,#&CN VIETNAM R***. 更多
2024-03-19 进口 84807990 (MAY 2, 2024-0183)#&MOLD FOR MANUFACTURING PLASTIC PANEL BASE, DIMENSION: (520 X 550 X 616)MM. MANUFACTURER: CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO.,LTD. NEW 100%. P/N: 35680HYU10110,#&CN VIETNAM R***. 更多
2024-04-26 出口 84099979 J0067#&MUFFLER COVER, PLASTIC, SIZE 243.5*240*74MM, USED FOR GASOLINE ENGINES, 100% NEW VIETNAM D***. 更多
2024-04-26 出口 84213190 D0009#&AIR FILTER (INTAKE AIR), USED FOR GASOLINE ENGINES, 100% NEW VIETNAM D***. 更多
2024-04-26 出口 84213190 D0009#&AIR FILTER (INTAKE AIR), USED FOR GASOLINE ENGINES, 100% NEW VIETNAM D***. 更多
2024-04-26 出口 39269099 G0065#&WHEEL CAP, PLASTIC, SIZE 177*21MM, USED FOR LAWN MOWERS, 100% NEW VIETNAM D***. 更多
2024-04-26 出口 39269099 J0060#&OBSERVATION COVER, PLASTIC, SIZE 115*108*16MM, USED FOR INVERTER GENERATOR SETS, 100% NEW VIETNAM D***. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询