CONG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINH CITY

全球贸易商编码:NBDD2Y320118213

该公司海关数据更新至:2022-08-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:601 条 相关采购商:7 家 相关供应商:6 家

相关产品HS编码: 85299091 85299094 90019090

CONG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINH CITY 公司于2021-10-14收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINH CITY 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其601条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINH CITY 公司的采购商7家,供应商6条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINH CITY 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINH CITY 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINH CITY 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-30 进口 90019090 GLOTEC 08#&Tấm tăng cường và phân bổ đều ánh sáng dùng trong màn hình tivi TFT-LCD (BN61-17668A) OPTICAL SHEET-COMPLEX 21Y_Q70Q60A_DBEF+P#&KR VIETNAM GLOTEC VINA CO., LTD. 更多
2022-08-30 进口 90019090 GLOTEC 08#&Tấm tăng cường và phân bổ đều ánh sáng dùng trong màn hình tivi TFT-LCD (BN61-18287A) OPTICAL SHEET-HIGH COLOR 21Y_Q70Q60A_65i#&KR VIETNAM GLOTEC VINA CO., LTD. 更多
2022-08-22 进口 90019090 GLOTEC 08#&Tấm tăng cường và phân bổ đều ánh sáng dùng trong màn hình tivi TFT-LCD (BN61-17668A) OPTICAL SHEET-COMPLEX 21Y_Q70Q60A_DBEF+P#&KR VIETNAM GLOTEC VINA CO., LTD. 更多
2022-08-22 进口 90019090 GLOTEC 08#&Tấm tăng cường và phân bổ đều ánh sáng dùng trong màn hình tivi TFT-LCD (BN61-18287A) OPTICAL SHEET-HIGH COLOR 21Y_Q70Q60A_65i#&KR VIETNAM GLOTEC VINA CO., LTD. 更多
2022-08-19 进口 90019090 GLOTEC 08#&Tấm tăng cường và phân bổ đều ánh sáng dùng trong màn hình tivi TFT-LCD (BN61-18287A) OPTICAL SHEET-HIGH COLOR 21Y_Q70Q60A_65i#&KR VIETNAM GLOTEC VINA CO., LTD. 更多
2022-06-29 出口 85044090 Bn44-01046d #& static power transformation kit VIETNAM SEHC 更多
2022-06-29 出口 85044090 Bn44-01121b #& static power transformation kit VIETNAM SEHC 更多
2022-06-29 出口 85299091 Bn95-08364a #LCD 43 "used for television VIETNAM SEHC 更多
2022-06-24 出口 85044090 Bn44-01119b #& static power transformation kit VIETNAM SEHC 更多
2022-06-24 出口 85044090 Bn44-01118b #& static power transformation kit VIETNAM SEHC 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询