VICO COMPANY LIMITED

全球贸易商编码:NBDD2Y322679088

该公司海关数据更新至:2022-08-24

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:3913 条 相关采购商:11 家 相关供应商:46 家

相关产品HS编码: 28289010 28331100 28365090 28369990 28421000 29224900 29251900 32042000 33021090 33029000 34012099 34021110 34021390 34022014 34022015 34022095 34029099 35079000 38170000 38249999 39123100 39269099 63059090 84229090 84433990

VICO COMPANY LIMITED 公司于2021-10-31收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。VICO COMPANY LIMITED 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其3913条相关的海关进出口记录,其中 VICO COMPANY LIMITED 公司的采购商11家,供应商46条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 VICO COMPANY LIMITED 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 VICO COMPANY LIMITED 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

VICO COMPANY LIMITED 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-30 进口 35079000 MEDLEY BL (91667020) S 321 T (ENZYME). Chế phẩm chứa Enzym và chất hoạt động bề mặt nonionic, dạng hạt, chưa đóng gói bán lẻ, dùng trong công nghiệp sản xuất bột giặt, hàm lượng sử dụng 0,2-1% CHINA NOVOZYMES A/S 更多
2022-07-30 进口 35079000 Calipso 100 GT (ENZYME). Chế phẩm chứa Enzym và chất hoạt động bề mặt nonionic, dạng hạt, chưa đóng gói bán lẻ, dùng trong công nghiệp sản xuất bột giặt, hàm lượng sử dụng 0,2-1% CHINA NOVOZYMES A/S 更多
2022-07-28 进口 34022095 Bột giặt Laundry powder, 0.7kg/hộp, Nsx: Procter & Gamble Company, hàng mẫu nghiên cứu thử nghiệm.Mới 100% THAILAND PROCTER & GAMBLE MANUFACTURING (THAILAND) LTD. 更多
2022-07-28 进口 33029000 WHITE FUSION OPT INDE 2011C (Hỗn hợp các chất thơm dùng trong công nghiệp sản xuất bột giặt), Hàng mới 100%. SINGAPORE GIVAU DAN SINGAPORE PTE LTD. 更多
2022-07-27 进口 38249999 91362803 - Green speckles. Muối natri sulphate và natri carbonate đã được tạo hạt và nhuộm màu hữu cơ dùng trong công nghiệp sản xuất bột giặt. Hàng mới 100% CHINA SICHUAN JINZHUANG TECHNOLOGY CO., LTD. 更多
2022-08-24 出口 34022095000 TIDE LAU PWD 1510GX4 GB PFCL VICO BCP PHILIPPINES PROCTER & GAMBLE PHILIPPINES INC. 更多
2022-08-24 出口 34022095000 Ariel LAU PWD 45Gx120 AB SRAY VICO PHILIPPINES PROCTER & GAMBLE PHILIPPINES INC. 更多
2022-08-24 出口 34022095000 TIDE LAU PWD 74GX216 GB PFCL VICO BCP PHILIPPINES PROCTER & GAMBLE PHILIPPINES INC. 更多
2022-08-24 出口 34022095000 TIDE LAU PWD 74GX216 GB PFCL VICO BCP PHILIPPINES PROCTER & GAMBLE PHILIPPINES INC. 更多
2022-08-24 出口 34022095000 TIDE LAU PWD 74GX216 GB PFCL VICO BCP PHILIPPINES PROCTER & GAMBLE PHILIPPINES INC. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询