BIHQ PTE LTD /GIANT-KNITTING CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDD2Y323672091

该公司海关数据更新至:2022-08-19

新加坡 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:14 条 相关采购商:0 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 60063290

BIHQ PTE LTD /GIANT-KNITTING CO., LTD. 公司于2021-11-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。BIHQ PTE LTD /GIANT-KNITTING CO., LTD. 最早出现在新加坡海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其14条相关的海关进出口记录,其中 BIHQ PTE LTD /GIANT-KNITTING CO., LTD. 公司的采购商0家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 BIHQ PTE LTD /GIANT-KNITTING CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 BIHQ PTE LTD /GIANT-KNITTING CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

BIHQ PTE LTD /GIANT-KNITTING CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-10-07 进口 60041010 FAB01#&Knitted fabric 89% RECYCLE POLYESTER 11% SPANDEX fabric size: 60 inches, used in the garment industry in item 03 of account, enter number 104614047900/E21 dated 29/03/2022#&TW VIETNAM BODYNITS TIEN GIANG CO., LTD. 更多
2022-09-13 进口 60041090 FAB01#&Vải dệt kim 77% Polyester,23% Elastane đã nhuộm màu, khổ vải: 60 inch, dùng trong ngành may mặc thuộc mục số 01 của tk nhập số 104629027160/E21 ngày 05/04/2022#&CN VIETNAM BODYNITS TIEN GIANG CO., LTD. 更多
2022-09-13 进口 60041090 FAB01#&Vải dệt kim 77% Polyester,23% Elastane đã nhuộm màu, khổ vải: 60 inch, dùng trong ngành may mặc thuộc mục số 01 của tk nhập số 104629027160/E21 ngày 05/04/2022#&CN VIETNAM BODYNITS TIEN GIANG CO., LTD. 更多
2022-09-13 进口 60041090 FAB01#&Vải dệt kim 38% POLYESTER 38% POLYESTER RECYCLE 24% SPANDEX, đã nhuộm màu, khổ vải: 54 inch, dùng trong ngành may mặc thuộc mục số 01 của tk nhập số 104688330940/E21 ngày 04/05/2022#&TW VIETNAM BODYNITS TIEN GIANG CO., LTD. 更多
2022-09-13 进口 60041010 FAB01#&Vải dệt kim 92% POLYESTER RECYCLE 8% SPANDEX, đã nhuộm màu, khổ vải: 60 inch, dùng trong ngành may mặc thuộc mục số 01 của tk nhập số 104745895220/E21 ngày 30/05/2022#&TW VIETNAM BODYNITS TIEN GIANG CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询