SNG

全球贸易商编码:NBDD2Y323802506

该公司海关数据更新至:2022-08-26

韩国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:120 条 相关采购商:11 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 27101943 27101944 34029019 34039919 39100090 44072900 73102199

SNG 公司于2021-11-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SNG 最早出现在韩国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其120条相关的海关进出口记录,其中 SNG 公司的采购商11家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SNG 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SNG 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SNG 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 进口 27101944 Mỡ bôi trơn LUBCHEM SB 6022EP (chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc dầu mỏ (15Kg/can),(không dùng trong động cơ đốt trong),Dùng cho máy sx trong CN,Cas : 64742-54-7.Hàng mới 100%.#&KR VIETNAM LUBCHEM VIETNAM 更多
2022-07-28 进口 27101944 Mỡ bôi trơn LUBCHEM SB 6052EP, ( chứa trên 70% khối lượng dầu có nguồn gốc dầu mỏ, 15Kg/Can), (không dùng trong động cơ đốt trong).Dùng cho máy sx trong CN,Cas: 64742-57-0.Hàng mới 100%.#&KR VIETNAM LUBCHEM VIETNAM 更多
2022-07-28 进口 27101944 Mỡ bôi trơn LUBCHEM SB 6020EP, (chứa trên 70% khối lượng dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, (15Kg/Can), (không dùng trong động cơ đốt trong),Dùng cho máy sx trong CN.CAS: 64742-54-7, mới 100%.#&KR VIETNAM LUBCHEM VIETNAM 更多
2022-11-18 出口 01 TC X 40'HC STC 20 COLIS DE 2846 ELEMENTS DE CEDRELA SECHE (CEDRELA SPP) GROSS WEIGHT:2 3846 KGS MEASUREMENT:43.356 C BM D6 E25980 FRET PAYABLE PA R TIMTRADE EN ITALIE CT175 ELECTRICISTAS CP 87360 MATAM UNITED STATES PG MADERAS Y TRIPLAY SA 更多
2022-10-28 出口 4407290000 --- AUTRES BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE 1 DE SOUS-POSITION DU PRE- SENT CHAPITRE SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DE- ROULES D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT SAUDI ARABIA RAGALIS FZCO JEBEL ALI FREE ZONE PB 更多
2022-10-28 出口 4407290000 --- AUTRES BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE 1 DE SOUS-POSITION DU PRE- SENT CHAPITRE SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DE- ROULES D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT SAUDI ARABIA RAGALIS FZCO JEBEL ALI FREE ZONE PB 更多
2022-10-19 出口 4407290000 --- AUTRES BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE 1 DE SOUS-POSITION DU PRE- SENT CHAPITRE SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DE- ROULES D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT MEXICO BW TRADE COMPANY 58 AV HABIB BOUGUI 更多
2022-10-06 出口 4407290000 --- AUTRES BOIS TROPICAUX VISES A LA NOTE 1 DE SOUS-POSITION DU PRE- SENT CHAPITRE SCIES OU DEDOSSES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DE- ROULES D'UNE EPAISSEUR EXCEDANT DOMINICAN REPUBLIC REGALIS FZCO JEBEL ALI FREE ZONE PB 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询