CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG MAI HOANG THANH

全球贸易商编码:NBDD2Y323839200

该公司海关数据更新至:2022-11-29

越南 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:122 条 相关采购商:2 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 39172100 39172200 39172929 39174000 69101000 70099100 73044900 73090099 73241090 73249010 73249091 73249099 83024999 84138113 84138119 84814090 84818073 84818077 84818091 84818099 85371099

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG MAI HOANG THANH 公司于2021-11-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG MAI HOANG THANH 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其122条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG MAI HOANG THANH 公司的采购商2家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG MAI HOANG THANH 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG MAI HOANG THANH 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY CO PHAN DAU TU XAY DUNG THUONG MAI HOANG THANH 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-11-29 出口 39172200 OL6.10#&Water pipe, made of PPR, brand: Dong Nai, size: DN25. New 100% VIETNAM OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING CO., LTD. 更多
2022-11-29 出口 39172929 OL6.12#&Pipe, plastic, brand: Dong Nai, size: DN32. New 100% VIETNAM OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING CO., LTD. 更多
2022-11-29 出口 84814090 VAN.XA#&Van xả 2 chiều, bằng thép không gỉ, hiệu: Inax, model: Inax A703-7,kích thước: 20x40x100mm. Hàng mới 100% VIETNAM OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING CO., LTD. 更多
2022-11-29 出口 84814090 VAN.XA#&Van xả 2 chiều, bằng thép không gỉ, hiệu: Inax, model: Inax Inax A-703-4, kích thước: 20x40x100mm. Hàng mới 100% VIETNAM OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING CO., LTD. 更多
2022-11-29 出口 39173999 OL5.27#&Water pipe, soft plastic, diameter DN15, size: 20x20x40mm. New 100% VIETNAM OLAM VIETNAM FOOD PROCESSING CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询