P&H SEAFOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD

全球贸易商编码:NBDD2Y323944731

该公司海关数据更新至:2022-08-22

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:197 条 相关采购商:23 家 相关供应商:3 家

相关产品HS编码: 03046200 3046200

P&H SEAFOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 公司于2021-11-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。P&H SEAFOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其197条相关的海关进出口记录,其中 P&H SEAFOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 公司的采购商23家,供应商3条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 P&H SEAFOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 P&H SEAFOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

P&H SEAFOOD IMPORT EXPORT CO.,LTD 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-06 进口 3046200 CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE 500-600GR, QUY CÁCH: PACKING: IQF, 10KGS X 1BAG/CTN. 90% NET WEIGHT, 10% GLAZING (HÀNG MỚI 100%) VIETNAM BEIJING JIAHUIRONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 更多
2022-08-06 进口 3046200 CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE 700-900GR, QUY CÁCH: PACKING: IQF, 10KGS X 1BAG/CTN. 90% NET WEIGHT, 10% GLAZING (HÀNG MỚI 100%) VIETNAM BEIJING JIAHUIRONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 更多
2022-08-06 进口 3046200 CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE 600-700GR, QUY CÁCH: PACKING: IQF, 10KGS X 1BAG/CTN. 90% NET WEIGHT, 10% GLAZING (HÀNG MỚI 100%) VIETNAM BEIJING JIAHUIRONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 更多
2022-08-06 进口 3046200 CÁ TRA FILLET CÒN DA CẮT MIẾNG ĐÔNG LẠNH, QUY CÁCH: PACKING: IQF, 2.5KGS X 4 BAGS/CTN. 80% NET WEIGHT, 20% GLAZING (HÀNG MỚI 100%) VIETNAM BEIJING JIAHUIRONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 03046200 CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE 300-400GR, QUY CÁCH: PACKING: IQF, 2.5KGS X 4BAG/CTN. 80% NET WEIGHT, 20% GLAZING (HÀNG MỚI 100%) VIETNAM BEIJING JIAHUIRONG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 更多
2022-08-22 出口 3046200 CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE 500-UP, PACKING: IQF, BULK 10KG/CTN, 90% NET WEIGHT, 10% GLAZING, (HÀNG MỚI 100%)#&VN IRAN SHERKAT KHADMAT BAR FARABARI KARANEH OGHIANOS ABI 更多
2022-08-22 出口 3046200 CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE 500-UP, PACKING: IQF, BULK 10KG/CTN, 90% NET WEIGHT, 10% GLAZING, (HÀNG MỚI 100%)#&VN IRAN SHERKAT KHADMAT BAR FARABARI KARANEH OGHIANOS ABI 更多
2022-08-20 出口 3046200 CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE 500-UP, PACKING: IQF, BULK 10KG/CTN, 90% NET WEIGHT, 10% GLAZING, (HÀNG MỚI 100%)#&VN IRAN SHERKAT KHADMAT BAR FARABARI KARANEH OGHIANOS ABI 更多
2022-07-28 出口 03046200 CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE 170-220, PACKING: IQF, 1.0KG/PLAIN BAG WITH RIDER X 10/CTN, (HÀNG MỚI 100%), VN#&VN PHILIPPINES SEACHAMP FOODS CORPORATION. 更多
2022-07-25 出口 03046200 Cá tra phi lê đông lạnh, còn da, không xương, bỏ dè, bỏ mỡ. 100% n.w. Đóng gói: IQF, 9,4kgs/4bags/carton#&VN CHINA DONGXING CITY TAO TIAN TRADE LIMITED CO. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询