HP

HP 公司于2021-11-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。HP 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其635条相关的海关进出口记录,其中 HP 公司的采购商20家,供应商18条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 HP 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 HP 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

HP 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-04 进口 38089319 Nguyên liệu để sản xuất thuốc trừ cỏ: GLUFOSINATE AMMONIUM 95% TC, Ngày SX: 22/05/2022, HSD: 21/05/2024, Số Lô: 20220522 CHINA HEBEI HUYANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 更多
2022-06-28 进口 38089319 Ingredients to produce herbicide: Imazapyr 98% TC, Date of SX: April 20, 2022, HSD: April 19, 2024, Lot number: IP20220420 CHINA UPI CROPSCIENCE CO., LTD. 更多
2022-06-28 进口 38089319 Ingredients to produce herbicide: Glufosinate ammonium 95% TC, Date of manufacturing: April 22, 2022, HSD: April 21, 2024, Lot: 20220331 CHINA HEBEI HUYANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 更多
2022-06-28 进口 38089190 Ingredients to produce pesticides: Diafenthiuron 97% TC, Date of Manufacturing: April 16, 2022, HSD: April 15, 2024, Lot number: di20220416 CHINA UPI CROPSCIENCE CO., LTD. 更多
2022-05-30 进口 73079990 PIPE ASM W PMP INL O/D AS PER INV/PL INDIA JCBL INDIA PRIVATE LIMITED 更多
2022-07-26 出口 03038919 Cá bò da đông lạnh - FROZEN LEATHER JACKET,10kg/ thùng.#&VN CHINA FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 03038919 Cá bò da đông lạnh - FROZEN LEATHER JACKET,10kg/ thùng.#&VN VIETNAM FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 03038919 Cá bò da đông lạnh - FROZEN LEATHER JACKET,10kg/ thùng.#&VN CHINA FUJIAN DEYUANHE INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 更多
2022-07-18 出口 9807103000 ORDENADOR PORTATIL ECUADOR SEIBA NARANJO NADIA ESTEFANIA 更多
2022-07-18 出口 9807103000 COMPUTADOR PORTATIL ECUADOR SEGOVIA ESPINOZA PAMELA CAROLINA 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询