NGOC KIM LOAN VN CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDD2Y323958792

该公司海关数据更新至:2022-06-29

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:261 条 相关采购商:19 家 相关供应商:3 家

相关产品HS编码: 03032400 03046200 03057219 03061722 3032400 3046200 3057219 3061722 84248950 84388021

NGOC KIM LOAN VN CO., LTD. 公司于2021-11-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。NGOC KIM LOAN VN CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其261条相关的海关进出口记录,其中 NGOC KIM LOAN VN CO., LTD. 公司的采购商19家,供应商3条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 NGOC KIM LOAN VN CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 NGOC KIM LOAN VN CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

NGOC KIM LOAN VN CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-29 进口 03061722 Refrigerated meat card, packing: IQF, 9.5kgs/CTN, Size: 110-130 (PCS/LB) #& VN CHINA YIWU JUNAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 更多
2022-06-29 进口 03061722 Frozen meat shrimp, packing: IQF, 9.5kgs/CTN, Size: 41-50 (PCS/LB) CHINA YIWU JUNAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 更多
2022-06-29 进口 03061722 Refrigerated meat shrimp, packing: IQF, 9.5kgs/CTN, Size: 91-110 (PCS/LB) #& VN CHINA YIWU JUNAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 更多
2022-06-29 进口 03061722 Refrigerated meat card, packing: IQF, 9.5kgs/CTN, Size: 51-60 (PCS/LB) #& VN CHINA YIWU JUNAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 更多
2022-06-29 进口 03061722 Frozen meat shrimp, packing: IQF, 9.5kgs/CTN, Size: 100-200 (PCS/LB) #& VN CHINA YIWU JUNAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. 更多
2022-07-31 出口 03032400 Cá tra xẻ bướm đông lạnh, packing: IQF, Bulk 18kg/ctn,100% Net Weight#&VN CHINA SHENZHEN AOK UNION FOOD SUPPLY CHAIN CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 03032400 Cá tra xẻ bướm đông lạnh, packing: IQF, Bulk 12kg/ctn, Size: 900-1,100 (gr/pc) 100% Net Weight#&VN CHINA SHENZHEN AOK UNION FOOD SUPPLY CHAIN CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 03032400 Cá tra xẻ bướm đông lạnh (Pangasius Hypophthalmus), đóng gói: IQF, N.W: 6.5kgs/ctn, G.W: 7kgs/ctn, CSSX: SUNRISE CORPORATION (Hàng không thuộc danh mục CITES)#&VN CHINA DONGXING TONGYU BORDER MUTUAL AID GROUP 更多
2022-07-30 出口 03032400 Cá tra xẻ bướm đông lạnh, packing: IQF, Bulk 12kg/ctn, Size: 700-900 (gr/pc) 100% Net Weight#&VN CHINA SHENZHEN AOK UNION FOOD SUPPLY CHAIN CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 03032400 Cá tra xẻ bướm đông lạnh, packing: IQF, Bulk 12kg/ctn, 100% Net Weight#&VN CHINA SHENZHEN AOK UNION FOOD SUPPLY CHAIN CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询