HONG CHAU HCT CO.,LTD

全球贸易商编码:NBDD2Y323961930

该公司海关数据更新至:2022-05-27

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:81 条 相关采购商:1 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 29051100 29153100 32129011 32129029 35069900 39161010 48059120 56074900 56079090

HONG CHAU HCT CO.,LTD 公司于2021-11-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。HONG CHAU HCT CO.,LTD 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其81条相关的海关进出口记录,其中 HONG CHAU HCT CO.,LTD 公司的采购商1家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 HONG CHAU HCT CO.,LTD 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 HONG CHAU HCT CO.,LTD 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

HONG CHAU HCT CO.,LTD 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-03-09 进口 32129011 NH # & emulsion, aluminum powder, including ultra-fine aluminum powder in solvent, 17Thung, NL SX gold paper code, 100% new TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-03-09 进口 39161010 DB # & Kim Kim, soft polymer material, 1mm version, 15 CTNS, NL Manufacturing gold paper ,, 100% new TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-03-09 进口 32129029 # & Red powder (organic powder organic compounds, soluble in water, multi-color structure from potassium and sodium salt) (pigmentation to form the printing solvent to paper), 1 barrel, NL gold paper production ,, new 100% TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-03-09 进口 56074900 PL1 # & Nylon wire ties bales, 40 cartons, NL manufacturing gold paper code ,, new 100% TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-03-09 进口 56079090 PL2 # & straps for sue, soft polymer polymer material, 10mm, 115 PCE, NL manufacturing gold paper code ,, new 100% TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-07-21 出口 48059120 13T1/22-PLTV#&Giấy vàng mã phúc lộc thọ vàng,kt (10.5 X 8.5 CM),giấy dập nhũ, in hình phúc lộc thọ phục vụ thờ cúng lễ hội ko có nội dung về chính trị, lịch sử tôn giáo,địa giới hành chính VN#&VN TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-07-21 出口 48059120 13T1/22-PLTB#&Giấy vàng mã phúc lộc thọ vàng, kt (10.5 X 8.5 CM),giấy dập nhũ, in hình phúc lộc thọ phục vụ thờ cúng lễ hội ko có nội dung về chính trị, lịch sử tôn giáo,địa giới hành chính VN#&VN TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-07-21 出口 48059120 13T1/22-TKL#&Giấy vàng mã thọ kim lớn, kt:(16.5 x 10.5 cm), giấy dập nhũ, in hình thọ kim phục vụ thờ cúng lễ hội ko có nội dung về chính trị,lịch sử tôn giáo,địa giới hành chính VN#&VN TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-07-13 出口 48059120 13T1/22-CK#&Giấy vàng mã Cửu Kim, kt: (10.5 X 8.5 CM),giấy dập nhũ, in hình cửu kim phục vụ thờ cúng lễ hội ko có nội dung về chính trị, lịch sử tôn giáo,địa giới hành chính VN.Mới 100%#&VN TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
2022-07-13 出口 48059120 13T1/22-TKL#&Giấy vàng mã thọ kim lớn, kt:(16.5 x 10.5 cm), giấy dập nhũ, in hình thọ kim phục vụ thờ cúng lễ hội ko có nội dung về chính trị,lịch sử tôn giáo,địa giới hành chính VN.Mới 100%#&VN TAIWAN (CHINA) YUNG TA HSIANG CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询