FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED

FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED 公司于2021-11-12收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其22921条相关的海关进出口记录,其中 FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED 公司的采购商341家,供应商221条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-31 进口 60062200 V3Q0101-OO003A#&Knitted - Vải 60%Cotton 40%Recycled Polyester, khổ rộng 57INC (5381.00 YRD)#&VN(1432 YDS, 3.2 $/YDS) Tái nhập từ dòng số 5 TKHQ 304530613830/B11 (11/02/2022) VIETNAM DINTSUN HOLDING CO., LTD. 更多
2022-07-31 进口 60062200 V3Q0101-OO003A#&Knitted - Vải 60%Cotton 40%Recycled Polyester, khổ rộng 57INC (4916.00 YRD)#&VN(467 YDS, 3.2 $/YDS) Tái nhập từ dòng số 3 TKHQ 304575186810/B11 (02/03/2022) VIETNAM DINTSUN HOLDING CO., LTD. 更多
2022-07-31 进口 60062200 V3Q0101-OO003A#&Knitted - Vải 60%Cotton 40%Recycled Polyester, khổ rộng 57INC (5614.00 YRD)#&VN(2923 YDS, 3.2 $/YDS) Tái nhập từ dòng số 1 TKHQ 304497475130/B11 (21/01/2022) VIETNAM DINTSUN HOLDING CO., LTD. 更多
2022-07-31 进口 60062200 V3Q0101-OO003A#&Knitted - Vải 60%Cotton 40%Recycled Polyester, khổ rộng 57INC (213.00 YRD)#&VN(213 YDS, 3.2 $/YDS) Tái nhập từ dòng số 4 TKHQ 304627731020/B11 (25/03/2022) VIETNAM DINTSUN HOLDING CO., LTD. 更多
2022-07-29 进口 54023300 FD2F6H02/Sợi dún filament 100%polyester tái tạo(thành phẩm), độ mãnh 166.67decitex-DTY 150D/48F/2 SDR, hiệu: FAR EASTERN NEW CENTURY, đóng gói dạng ống, hàng mới 100% TAIWAN (CHINA) FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 更多
2022-07-29 出口 60041010 PS3G0007-MJ03AV#&Knitted - Vải 83%Polyester 17%Spandex, khổ rộng 58INC#&VN TAIWAN (CHINA) ECLAT TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 60041010 RS3S0073-QD02AV#&Knitted - Vải 80%Recycled Polyester 20%Spandex, khổ rộng 54INC#&VN TAIWAN (CHINA) ECLAT TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 60041010 RS3S0073-QD02AV#&Knitted - Vải 80%Recycled Polyester 20%Spandex, khổ rộng 54INC#&VN TAIWAN (CHINA) ECLAT TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 60041010 RS3S0015-CI01AV#&Knitted - Vải 89%Recycled Polyester 11%Spandex, khổ rộng 52INC#&VN TAIWAN (CHINA) SINTEX INTERNATIONAL LTD. 更多
2022-07-29 出口 60062200 NM3S0046-AA07AV#&Knitted - Vải 65%Cotton 35%Recycled Polyester, khổ rộng 64INC#&VN TAIWAN (CHINA) SINTEX INTERNATIONAL LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询