CONG TY TNHH NGUYEN LIEU XO SOI VA NHUA TONG HOP QUANG PHUC

全球贸易商编码:NBDD3Y529790954

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:121 条 相关采购商:2 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 39151090 55051000

CONG TY TNHH NGUYEN LIEU XO SOI VA NHUA TONG HOP QUANG PHUC 公司于2022-04-13收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH NGUYEN LIEU XO SOI VA NHUA TONG HOP QUANG PHUC 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其121条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH NGUYEN LIEU XO SOI VA NHUA TONG HOP QUANG PHUC 公司的采购商2家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH NGUYEN LIEU XO SOI VA NHUA TONG HOP QUANG PHUC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH NGUYEN LIEU XO SOI VA NHUA TONG HOP QUANG PHUC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH NGUYEN LIEU XO SOI VA NHUA TONG HOP QUANG PHUC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 进口 55051000 Phế liệu sợi ( Sợi phế, kể cả phế liệu xơ dạng sợi mềm từ các xơ tổng hợp) thu được từ quá trình sản xuất của DNCX VIETNAM CONG TY TNHH HAILIDE ( VIET NAM ) 更多
2022-07-28 进口 55051000 Phế liệu sợi ( sợi phế, kể cả phế liệu xơ dạng sợi mềm từ các sơ tổng hợp) thu được từ quá trình sản xuất của DNCX#&VN VIETNAM HAILIDE VN 更多
2022-07-20 进口 55051000 Phế liệu sợi ( Sợi phế, kể cả phế liệu xơ dạng sợi mềm từ các xơ tổng hợp) thu được từ quá trình sản xuất của DNCX VIETNAM CONG TY TNHH HAILIDE ( VIET NAM ) 更多
2022-07-20 进口 55051000 Phế liệu sợi ( sợi phế, kể cả phế liệu xơ dạng sợi mềm từ các sơ tổng hợp) thu được từ quá trình sản xuất của DNCX#&VN VIETNAM HAILIDE VN 更多
2022-07-14 进口 55051000 Phế liệu sợi ( Sợi phế, kể cả phế liệu xơ dạng sợi mềm từ các xơ tổng hợp) thu được từ quá trình sản xuất của DNCX VIETNAM CONG TY TNHH HAILIDE ( VIET NAM ) 更多
2022-07-29 出口 39151090 Phế liệu nhưa PET Popcorn (100% Polyethylene Terephthalete) loại A++, màu trắng, loại cứng, không xốp, đã qua xử lý để sản xuất sợi, đơn giá 16.500 VND/KGS#&VN VIETNAM CONG TY TNHH GDI TEXTILE 更多
2022-07-27 出口 39151090 Phế liệu nhưa PET Popcorn (100% Polyethylene Terephthalete) loại A, màu trắng, loại cứng, không xốp, đã qua xử lý để sản xuất sợi, đơn giá 14.000 VND/KGS#&VN VIETNAM CONG TY TNHH GDI TEXTILE 更多
2022-07-26 出口 39151090 Phế liệu nhưa PET Popcorn (100% Polyethylene Terephthalete) loại A, màu trắng, loại cứng, không xốp, đã qua xử lý để sản xuất sợi, đơn giá 14.000 VND/KGS#&VN VIETNAM CONG TY TNHH GDI TEXTILE 更多
2022-07-23 出口 39151090 Phế liệu nhưa PET Popcorn (100% Polyethylene Terephthalete) loại A, màu trắng, loại cứng, không xốp, đã qua xử lý để sản xuất sợi, đơn giá 14.000 VND/KGS#&VN VIETNAM CONG TY TNHH GDI TEXTILE 更多
2022-07-22 出口 39151090 Phế liệu nhưa PET Popcorn (100% Polyethylene Terephthalete) loại A, màu trắng, loại cứng, không xốp, đã qua xử lý để sản xuất sợi, đơn giá 13.000 VND/KGS#&VN VIETNAM CONG TY TNHH GDI TEXTILE 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询