CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM

CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 公司于2022-01-18收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1569条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 公司的采购商1家,供应商73条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-29 进口 40159090 Bao tay ngón có đai màu vàng, chất liệu cao su, 500g, hàng mới 100%#&CN VIETNAM CHI NHANH CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU NGOC HA TAI VINH PHUC 更多
2022-09-29 进口 39269099 Bơm cồn (dùng cụ hút cồn bằng tay), chất liệu nhựa, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CHI NHANH CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU NGOC HA TAI VINH PHUC 更多
2022-09-29 进口 40151900 Găng tay nitril Shirudo ( 50 đôi/ túi), chất liệu cao su, hàng mới 100%#&MY VIETNAM CHI NHANH CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU NGOC HA TAI VINH PHUC 更多
2022-09-29 进口 73269099 Căn lá 0.02mm, dùng đệm khe hở sản phẩm bằng thép (5m/cuộn). Hàng mới 100%#&DE VIETNAM CONG TY TNHH KY THUAT ITS 更多
2022-09-29 进口 61169900 Găng tay len 50g, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CHI NHANH CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DICH VU NGOC HA TAI VINH PHUC 更多
2022-08-03 出口 74112100 CS00057#&Ống đồng thau (1.0x400mm), hàng mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 更多
2022-08-03 出口 74122020 C00370#&Cút ren ngoài 1/2, chất liệu hợp kim đồng, đường kính: 1/2inch. Hàng mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 更多
2022-08-03 出口 72287090 C00439#&Thép gia công làm khuôn mẫu, Miếng thép hợp kim dạng thanh SGTF kích thước 10x25x150 mm, hàng mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 更多
2022-08-03 出口 72287090 C00465#&Thép gia công làm khuôn mẫu, Miếng thép hợp kim dạng thanh SGTF kích thước 15.3x32x50 mm, hàng mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 更多
2022-08-03 出口 72169900 C00441#&Thép gia công làm khuôn mẫu, Miếng thép không hợp kim dạng thanh S50CF kích thước 40x40x55 mm, hàng mới 100% VIETNAM CONG TY TNHH BAMBI VIET NAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询