DAI LONG VIET NAM ASC

全球贸易商编码:NBDD3Y532718535

该公司海关数据更新至:2022-07-26

越南 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:24 条 相关采购商:0 家 相关供应商:8 家

相关产品HS编码: 82071900 84314990

DAI LONG VIET NAM ASC 公司于2022-01-18收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DAI LONG VIET NAM ASC 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其24条相关的海关进出口记录,其中 DAI LONG VIET NAM ASC 公司的采购商0家,供应商8条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DAI LONG VIET NAM ASC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DAI LONG VIET NAM ASC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

DAI LONG VIET NAM ASC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-26 进口 82071900 Răng khoan bằng thép dùng cho máy xây dựng, dùng để khoan đá. model B47K22H. kt 125*50*50mm (+-10%). Nhà sản xuất: Beijing Polar Rich Mechanical Tech Co., Ltd. Hàng mới 100% CHINA BEIJING POLAR RICH MECHANICAL TECH CO., LTD. 更多
2022-07-26 进口 82071900 Răng khoan bằng thép dùng cho máy xây dựng, dùng để khoan đá. model BKH83-A. kt 125*50*50mm (+-10%). Nhà sản xuất: Beijing Polar Rich Mechanical Tech Co., Ltd. Hàng mới 100% CHINA BEIJING POLAR RICH MECHANICAL TECH CO., LTD. 更多
2022-07-26 进口 82071900 Răng khoan bằng thép dùng cho máy xây dựng, dùng để khoan đá. model BKH105-A. kt 125*50*50mm (+-10%). Nhà sản xuất: Beijing Polar Rich Mechanical Tech Co., Ltd. Hàng mới 100% CHINA BEIJING POLAR RICH MECHANICAL TECH CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询