BINH THIEN WOOD CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDD3Y532731984

该公司海关数据更新至:2022-08-31

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:182 条 相关采购商:2 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 44111200 44111300 44111400

BINH THIEN WOOD CO., LTD. 公司于2022-01-18收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。BINH THIEN WOOD CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其182条相关的海关进出口记录,其中 BINH THIEN WOOD CO., LTD. 公司的采购商2家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 BINH THIEN WOOD CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 BINH THIEN WOOD CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

BINH THIEN WOOD CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-12 进口 44111400 Ván MDF - đã qua xử lý. dùng để gia công sản xuất đồ dùng nội thất. văn phòng (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD). kích thước : (20x1220x2440)MM. Hàng mới 100%. CHINA ZHONGSHAN HUANAN TRADE CO.,LTD 更多
2022-09-05 进口 44111400 Ván MDF - đã qua xử lý. dùng để gia công sản xuất đồ dùng nội thất. văn phòng (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD). kích thước : (20x1220x2440)MM. Hàng mới 100%. CHINA ZHONGSHAN HUANAN TRADE CO.,LTD 更多
2022-08-30 进口 44111200 Ván MDF - đã qua xử lý. dùng để gia công sản xuất đồ dùng nội thất. văn phòng (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD). kích thước : (4.7x1220x2440)MM. Hàng mới 100%. CHINA ZHONGSHAN HUANAN TRADE CO.,LTD 更多
2022-08-30 进口 44111300 Ván MDF - đã qua xử lý. dùng để gia công sản xuất đồ dùng nội thất. văn phòng (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD). kích thước : (7.8x1220x2440)MM. Hàng mới 100%. CHINA ZHONGSHAN HUANAN TRADE CO.,LTD 更多
2022-08-29 进口 44111400 Ván MDF - đã qua xử lý. dùng để gia công sản xuất đồ dùng nội thất. văn phòng (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD). kích thước : (18x1220x2440)MM. Hàng mới 100%. CHINA ZHONGSHAN HUANAN TRADE CO.,LTD 更多
2022-09-10 出口 44111400 Ván ép MDF từ mùn cưa cao su, dùng để gia công sản xuất đồ nội thất,văn phòng, kích thước 15 x 1220 x 2440 mm, MEDIUM DENSITY FIBREBOARD, không có nhãn hiệu, mới 100%#&VN VIETNAM F.P.Z. FURNITURE (CAMBODIA) CO., LTD. 更多
2022-09-10 出口 44111400 Ván ép MDF từ mùn cưa cao su, dùng để gia công sản xuất đồ nội thất,văn phòng, kích thước 12 x 1220 x 2440 mm, MEDIUM DENSITY FIBREBOARD, không có nhãn hiệu, mới 100%#&VN VIETNAM F.P.Z. FURNITURE (CAMBODIA) CO., LTD. 更多
2022-09-10 出口 44111200 Ván ép MDF từ mùn cưa cao su, dùng để gia công sản xuất đồ nội thất,văn phòng, kích thước 3 x 1220 x 2440 mm, MEDIUM DENSITY FIBREBOARD, không có nhãn hiệu, mới 100%#&VN VIETNAM F.P.Z. FURNITURE (CAMBODIA) CO., LTD. 更多
2022-08-31 出口 44111400 Ván ép MDF từ mùn cưa cao su, dùng để gia công sản xuất đồ nội thất,văn phòng, kích thước 15 x 1220 x 2440 mm, MEDIUM DENSITY FIBREBOARD, không có nhãn hiệu, mới 100%#&VN VIETNAM F.P.Z. FURNITURE (CAMBODIA) CO., LTD. 更多
2022-08-20 出口 44111400 Ván ép MDF từ mùn cưa cao su, dùng để gia công sản xuất đồ nội thất,văn phòng, kích thước 15 x 1220 x 2440 mm, MEDIUM DENSITY FIBREBOARD, không có nhãn hiệu, mới 100%#&VN VIETNAM F.P.Z. FURNITURE (CAMBODIA) CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询