CÔNG TY TNHH BRIDGEPOWER VINA

全球贸易商编码:NBDD3Y532899380

该公司海关数据更新至:2022-08-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:62 条 相关采购商:2 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 38101000 80030010 83113091 85044090 85366999

CÔNG TY TNHH BRIDGEPOWER VINA 公司于2022-01-18收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CÔNG TY TNHH BRIDGEPOWER VINA 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其62条相关的海关进出口记录,其中 CÔNG TY TNHH BRIDGEPOWER VINA 公司的采购商2家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CÔNG TY TNHH BRIDGEPOWER VINA 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CÔNG TY TNHH BRIDGEPOWER VINA 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CÔNG TY TNHH BRIDGEPOWER VINA 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-04-25 进口 38101000 Lead-free welding assistant (TLF-800M-1 (6)), the main ingredient is IPA, 100%new goods#& vn VIETNAM TAEWON SOLTECH VINA CO., LTD. 更多
2022-04-25 进口 83113091 Lead-free tin tin (with a core of easy melted substance) (LFC7-107-W0.8), the main ingredient is tin, 100%new goods#& vn VIETNAM TAEWON SOLTECH VINA CO., LTD. 更多
2022-04-25 进口 80030010 Lead-free, non-welded welding tin (LFC0-Bar-NF), the main ingredient is tin, 100%new goods#& vn VIETNAM TAEWON SOLTECH VINA CO., LTD. 更多
2022-04-25 进口 80030010 Lead-free, non-welded welding tin (LFC2.0-Bar-NF), the main ingredient is tin, 100%new goods#& vn VIETNAM TAEWON SOLTECH VINA CO., LTD. 更多
2022-08-30 出口 80030010 6876834009#&Thiếc hàn không chì dạng thanh, không bọc chất trợ hàn ( LFC2.0-BAR-NF), code 6876834009, mới 100% VIETNAM BRIDGEPOWER VINA CO., LTD. 更多
2022-08-30 出口 80030010 6876834001#&Thiếc hàn không chì dạng thanh, không bọc chất trợ hàn ( LFC0-BAR-NF), code 6876834001, mới 100% VIETNAM BRIDGEPOWER VINA CO., LTD. 更多
2022-08-29 出口 73181510 BPVN019#&Đinh vít (đường kính ngoài của thân không quá 16mm), FHM,2.5X8,H5*1.5*#1,Ni, code 6810013, mới 100% VIETNAM BRIDGEPOWER VINA CO., LTD. 更多
2022-08-29 出口 74081900 BPVN022#&Dây đồng bằng đồng tinh luyện, 2UEW đường kính 0.70mm lõi 1 sợi, code 6865004, mới 100% VIETNAM BRIDGEPOWER VINA CO., LTD. 更多
2022-08-29 出口 74081900 BPVN022#&Dây đồng bằng đồng tinh luyện, 2UEW đường kính 0.55mm lõi 1 sợi , code 6865032, mới 100% VIETNAM BRIDGEPOWER VINA CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询