DAINTY ELECTRIC INDUSTRIES (H.K) CO., LTD.

DAINTY ELECTRIC INDUSTRIES (H.K) CO., LTD. 公司于2022-01-18收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DAINTY ELECTRIC INDUSTRIES (H.K) CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其289条相关的海关进出口记录,其中 DAINTY ELECTRIC INDUSTRIES (H.K) CO., LTD. 公司的采购商1家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DAINTY ELECTRIC INDUSTRIES (H.K) CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DAINTY ELECTRIC INDUSTRIES (H.K) CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

DAINTY ELECTRIC INDUSTRIES (H.K) CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-14 进口 85184040 SPGC04/R2-500X1#&Thiết bị khuếch đại âm tần, amply trên ô tô, có từ 6 đường vào trở lên, công suất 500W, model: R2-500X1 , hiệu Rockford Fosgate, mới 100%#&VN VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-14 进口 85184040 SPGC01/R2-300X4#&Thiết bị khuếch đại âm tần, amply trên ô tô, có từ 6 đường vào trở lên, công suất 300W, model: R2-300X4 , hiệu Rockford Fosgate, mới 100%#&VN VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-14 进口 85184040 SPGC03/M2-300X4#&Thiết bị khuếch đại âm tần, amply trên ô tô, có từ 6 đường vào trở lên, công suất 300W, model:M2-300X4 , hiệu Rockford Fosgate, mới 100%#&VN VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-14 进口 85184040 SPGC02/R2-500X4#&Thiết bị khuếch đại âm tần, amply trên ô tô, có từ 6 đường vào trở lên, công suất 500W, model: R2-500X4 , hiệu Rockford Fosgate, mới 100%#&VN VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-11 进口 85439090 Tấm tản nhiệt màu đen dùng lắp vào âm ly trên xe ô tô,hàng mới 100%#&VN VIETNAM LINGTAI VN CNC CO.,LTD 更多
2022-07-22 出口 73269099 NVL21#&Nắp hộp amply bằng thép, dùng trong sản xuất, lắp ráp âm ly trên xe ô tô.Mới 100% VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-12 出口 73269099 NVL21#&Nắp hộp amply bằng thép, dùng trong sản xuất, lắp ráp âm ly trên xe ô tô.Mới 100% VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-12 出口 76169990 NVL1#&Tản nhiệt màu đen chất liệu nhôm, dùng trong sản xuất, lắp ráp âm ly trên xe ô tô.Mới 100% VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-12 出口 73269099 NVL50#&Thanh chặn bằng thép, dùng trong sản xuất, lắp ráp âm ly trên xe ô tô . Mới 100% VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
2022-07-12 出口 73269099 NVL50#&Thanh chặn bằng thép, dùng trong sản xuất, lắp ráp âm ly trên xe ô tô . Mới 100% VIETNAM DAINTY&GEMMY TECHNOLOGY (VIETNAM) CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询