DOO SUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDD3Y533067216

该公司海关数据更新至:2022-06-28

泰国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:59 条 相关采购商:2 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 85411000

DOO SUNG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司于2022-01-18收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。DOO SUNG TECHNOLOGY CO., LTD. 最早出现在泰国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其59条相关的海关进出口记录,其中 DOO SUNG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的采购商2家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 DOO SUNG TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 DOO SUNG TECHNOLOGY CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

DOO SUNG TECHNOLOGY CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-04-20 进口 85423100 IK268#& RAM processor, Code: J001126410010s, 100%new goods, re -export section 1, declaration: 102985242400#& TW VIETNAM INKEL VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-04-20 进口 85423100 IK267#& Flash memory processing circuit, Code: MX25L1636EM20i, 100%new goods, re -export section 20, declaration: 102465299750#& kr VIETNAM INKEL VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-04-20 进口 85423100 IK289#& Microbiology OP, Code: J121210080010s, 100%new goods, re -export section 3, declaration: 102450559410#& TH VIETNAM INKEL VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-04-20 进口 85423100 IK285#& logical processor, code: J040741080360s, 100%new goods, re -export section 1, declaration: 102499163760#& CN VIETNAM INKEL VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-04-20 进口 85423100 IK267#& Flash memory processing circuit, Code: J005253200060s, 100%new goods, re -export section 46, declaration: 102886627100#& TW VIETNAM INKEL VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-07-05 出口 85411000 Đi ốt , P/N: D15XB60-7000, dùng để sản xuất bảng mạch pcb. Hãng sản xuất: Shindengen. Hàng mới 100% VIETNAM SAMWOO HANOI CO., LTD. 更多
2022-06-28 出口 85411000 Diot SS14, Panjit brand, used for printed circuits with current less than 1A, 100% new goods (used in electric meters) VIETNAM AT-COM TELECOM CO., LTD. 更多
2022-06-06 出口 85411000 Diodes, P/N: D15XB60-7000, used to produce PCB circuit board. Manufacturer: Shindengen. New 100% VIETNAM SAMWOO HANOI CO., LTD. 更多
2022-04-25 出口 85411000 Diodes US8KB80R-7000, Thuan 1V voltage, 8A current, Shindengen manufacturer, 100%new goods. VIETNAM SAMWOO HANOI CO., LTD. 更多
2022-04-25 出口 85411000 Diodper D15XB60-7000, Thuan voltage 1.1V, 8A current, Shindengen manufacturer, 100%new goods. VIETNAM SAMWOO HANOI CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询