HUBIOTEC

全球贸易商编码:NBDD3Y533091112

该公司海关数据更新至:2022-06-28

韩国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:15 条 相关采购商:1 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 39231090 39239090 40069090 90021100

HUBIOTEC 公司于2022-01-18收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。HUBIOTEC 最早出现在韩国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其15条相关的海关进出口记录,其中 HUBIOTEC 公司的采购商1家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 HUBIOTEC 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 HUBIOTEC 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

HUBIOTEC 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-27 进口 90021100 SP002#&Thấu kính dùng cho điện thoại di động (4PCS ASSY) (dùng cho camera ĐTDĐ, gồm thấu kính P1,P2,P3,P4; khuôn nhựa; roang nhựa 1,2,3, vòng đệm); Hàng mới 100%#&VN VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
2022-06-28 进口 90021100 SP002 lenses used for mobile phones (4PCS Assy) (used for mobile phone cameras, including P1, P2, P3, P4 lenses; plastic molds; plastic Roang 1,2,3, gaskets); 100% new goods VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
2022-05-30 进口 90021100 SP002#& Lens for mobile phones (4PCS Assy) (used for mobile phone cameras, including P1, P2, P3, P4 lenses; plastic molds; plastic Roang 1,2,3, gaskets); New products 100%#& vn VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
2022-04-25 进口 90021100 SP002#& Lens for mobile phones (4PCS Assy) (used for mobile phone cameras, including P1, P2, P3, P4 lenses; plastic molds; plastic Roang 1,2,3, gaskets); New products 100%#& vn VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
2022-07-07 出口 39269099 NPL06#&Khay nhựa đựng thấu kính (1 cặp = 2 cái); Hàng mới 100% VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
2022-07-07 出口 39231090 TB16#&Bộ bao bì đựng thấu kính (bao gồm hộp nhựa bảo quản; tấm ngăn bảo quản; kẹp ngăn); bao bì chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng đã qua sử dụng. VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
2022-07-07 出口 90021100 NPL02#&Bộ nguyên liệu để sản xuất thấu kính ĐTDĐ 4PCS ASSY (bao gồm thấu kính P1, P2, P3, P4; khuôn nhựa đựng thấu kính; roang nhựa số 1, 2, 3; vòng đệm bằng nhựa) (1 bộ=4 cái); Hàng mới 100% VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
2022-06-15 出口 39231090 TB16#& lens packaging packaging (including storage plastic containers; storage compartments; clamps); Packaging containing goods by used rotation method. VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
2022-06-15 出口 39269099 NPL06#& lens tray (1 pair = 2 pieces); New 100% VIETNAM J VIET CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询