CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRƯỜNG AN

全球贸易商编码:NBDD3Y537416673

该公司海关数据更新至:2022-08-19

越南 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:31 条 相关采购商:1 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 23099019

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRƯỜNG AN 公司于2022-03-02收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRƯỜNG AN 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其31条相关的海关进出口记录,其中 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRƯỜNG AN 公司的采购商1家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRƯỜNG AN 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRƯỜNG AN 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRƯỜNG AN 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-23 出口 23099019 Thức ăn gia súc lên men làm từ cây bắp (thân và lá bắp+hạt bắp+bã khóm+cỏ vôi+bã mì dành cho bò sữa - MIXED FEED FOR BOVINE( PERFECT FEED NO.3) BULK IN JUMBO BAGS, hàng mới 100%#&VN VIETNAM GAYEON TRADE CO., LTD. 更多
2022-09-23 出口 23099019 Thức ăn gia súc lên men làm từ cây bắp (thân và lá bắp+hạt bắp+bã khóm+cỏ vôi+bã mì dành cho bò sữa - MIXED FEED FOR BOVINE( PERFECT FEED NO.3) PE IN JUMBO BAGS, hàng mới 100%#&VN VIETNAM GAYEON TRADE CO., LTD. 更多
2022-09-16 出口 23099019 Thức ăn gia súc lên men làm từ cây bắp (thân và lá bắp+hạt bắp+bã khóm+cỏ vôi+bã mì dành cho bò sữa - MIXED FEED FOR BOVINE( PERFECT FEED NO.3) PE IN JUMBO BAGS, hàng mới 100%#&VN VIETNAM GAYEON TRADE CO., LTD. 更多
2022-09-16 出口 23099019 Thức ăn gia súc lên men làm từ cây bắp (thân và lá bắp+hạt bắp+bã khóm+cỏ vôi+bã mì dành cho bò sữa - MIXED FEED FOR BOVINE( PERFECT FEED NO.3) BULK IN JUMBO BAGS, hàng mới 100%#&VN VIETNAM GAYEON TRADE CO., LTD. 更多
2022-09-10 出口 23099019 Thức ăn gia súc lên men làm từ cây bắp (thân và lá bắp+hạt bắp) dành cho bò sữa - ORGANIC CORN SILAGE (BULK IN JUMBO BAGS), hàng mới 100%#&VN VIETNAM GAYEON TRADE CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询