SMILE CORP.

全球贸易商编码:NBDDIY300570472

该公司海关数据更新至:2022-08-29

日本 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:848 条 相关采购商:19 家 相关供应商:18 家

相关产品HS编码: 03061720 08039011 08044001 08061001 39232119 39249090 48025690 48191000 48201000 48236900 70099200 80390119 8044001 94016100 94016990 94031000 94033000 94035000 94036090 94042910

SMILE CORP. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SMILE CORP. 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其848条相关的海关进出口记录,其中 SMILE CORP. 公司的采购商19家,供应商18条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SMILE CORP. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SMILE CORP. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SMILE CORP. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-22 进口 39232119 Túi nhựa đựng thực phẩm PE: ITEM NO SMILE062 , trọng lượng 14.82 kg/kiện, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG 更多
2022-08-22 进口 39232119 Túi nhựa đựng thực phẩm PE: ITEM NO SMILE064 , trọng lượng 11.12kg/kiện, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG 更多
2022-08-22 进口 39232119 Túi nhựa đựng thực phẩm PE: ITEM NO SMILE066 , trọng lượng 14.23 kg/kiện, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG 更多
2022-08-22 进口 39232119 Túi nhựa đựng thực phẩm PE: ITEM NO SMILE063 , trọng lượng 10.38 kg/kiện, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG 更多
2022-08-18 进口 39232119 Túi nhựa đựng thực phẩm PE: ITEM NO SMILE066 , trọng lượng 14.23 kg/kiện, hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG 更多
2022-08-29 出口 85235200 137#&Tem băng nhãn in giấy RFID dùng để đóng gói bít tất : Nhãn chip thông minh( RFID LABEL). Không có thành phần mật mã trong hệ thống PKI, không có sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu trữ. Hàng mới 100%. VIETNAM VINH PHUC TEXTILE CO., LTD. 更多
2022-08-14 出口 82142000 BEAUTY INSTRUMENTS HAIR CUTTING SCISSORS AS PER INV NO SC0606822 DT 06082022 UNITED STATES WEST COAST GROOMING ACADEMY LLC 更多
2022-08-12 出口 58079090 NH-1#&Nhãn vải BCB35A3S in thông tin hàng, kích thước 25x120mm, 7100075120 VIETNAM ESQUEL GARMENT MANUFACTURING VIET NAM - HOA BINH CO., LTD. 更多
2022-08-12 出口 58079090 NH-1#&Nhãn vải ACA41A3S in thông tin hàng, kích thước 25x120mm, 7100075120 VIETNAM ESQUEL GARMENT MANUFACTURING VIET NAM - HOA BINH CO., LTD. 更多
2022-08-12 出口 58079090 NH-1#&Nhãn vải BCB37A3S in thông tin hàng, kích thước 25x120mm, 7100075120 VIETNAM ESQUEL GARMENT MANUFACTURING VIET NAM - HOA BINH CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询