ADAMANT NAMIKI PRECISION JEWEL CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY301493462

该公司海关数据更新至:2022-08-09

日本 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:880 条 相关采购商:20 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 69149000 71042000 71049000 90019000

ADAMANT NAMIKI PRECISION JEWEL CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。ADAMANT NAMIKI PRECISION JEWEL CO., LTD. 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其880条相关的海关进出口记录,其中 ADAMANT NAMIKI PRECISION JEWEL CO., LTD. 公司的采购商20家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 ADAMANT NAMIKI PRECISION JEWEL CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 ADAMANT NAMIKI PRECISION JEWEL CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

ADAMANT NAMIKI PRECISION JEWEL CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-22 进口 7104990003 ПЛАСТИНЫ ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО КОРУНДА С СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НЕ МЕНЕЕ 99.99 %. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ - ШЛИФОВАННЫЕ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СЛОЯ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЭЛЕКТРОНИКЕ И СВЕТОДИОДНОЙ RUSSIA ООО МОНОКРИСТАЛЛ 更多
2022-07-12 进口 7104990003 ПЛАСТИНЫ ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО КОРУНДА С СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НЕ МЕНЕЕ 99.99%.ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ-ШЛИФОВКА.ФОРМА ИЗДЕЛИЯ ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА И ТОЛЩИНЫ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СЛОЯ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В RUSSIA ООО МОНОКРИСТАЛЛ 更多
2022-07-04 进口 7104990003 ПЛАСТИНЫ ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО КОРУНДА С СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НЕ МЕНЕЕ 99.99%.ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ-ШЛИФОВАННЫЕ.ФОРМА ИЗДЕЛИЯ ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА И ТОЛЩИНЫ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СЛОЯ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В RUSSIA ООО МОНОКРИСТАЛЛ 更多
2022-07-01 进口 7104990003 ПЛАСТИНЫ ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО КОРУНДА С СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НЕ МЕНЕЕ 99.99%.ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ-ШЛИФОВАННЫЕ.ФОРМА ИЗДЕЛИЯ ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА И ТОЛЩИНЫ. ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СЛОЯ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В RUSSIA ООО МОНОКРИСТАЛЛ 更多
2022-06-30 进口 7104990003 ПЛАСТИНЫ ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО КОРУНДА С СОДЕРЖАНИЕМ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ НЕ МЕНЕЕ 99.99 %. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ - ШЛИФОВАННЫЕ. ФОРМА ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСИТ ОТ ДИАМЕТРА И ТОЛЩИНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО СЛОЯ И RUSSIA ООО МОНОКРИСТАЛЛ 更多
2022-08-09 出口 90178000 MGAU0021#&Dụng cụ kiểm tra đường kính : Pin Gauge APT-12520-S. hàng mới 100% VIETNAM FOV 更多
2022-08-02 出口 82032000 MICT0004#&Thân kiềm bấm vòng sắt 34S -Crimping tool @JP;Crimpex 34S; ( hàng mới 100%) VIETNAM FOV 更多
2022-08-02 出口 68114090 MCOTH0254#&Đầu tim nối chuẩn SCAPC 125.5 vật liệu chính là sứ Materials for product testing SC APC Master ferrule 125,5 hàng mới 100% VIETNAM FOV 更多
2022-08-02 出口 69149000 ADM01#&Nút chèn Ceramic C-01-2905-00 dùng để chèn vào sản phẩm bằng nhựa mới 100% VIETNAM YUWA VIETNAM CO., LTD. 更多
2022-06-28 出口 85389012 VT0004 #& khop Noi Cap Optical Bang Bang: Zirconia Split Sleeve VIETNAM FOV 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询