REGINA MIRACLE INTERNATIONAL(GROUP) LTD.

REGINA MIRACLE INTERNATIONAL(GROUP) LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。REGINA MIRACLE INTERNATIONAL(GROUP) LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其435179条相关的海关进出口记录,其中 REGINA MIRACLE INTERNATIONAL(GROUP) LTD. 公司的采购商27家,供应商22条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 REGINA MIRACLE INTERNATIONAL(GROUP) LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 REGINA MIRACLE INTERNATIONAL(GROUP) LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

REGINA MIRACLE INTERNATIONAL(GROUP) LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 进口 83089090 RMKH-004#&MA01020836#&Buckle Clasps - Khuy móc hình chữ nhật áo lót (k42-03579), hàng mới 100%, tái xuất của DH: 6/TK:104787708210#&CN VIETNAM REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HY 更多
2022-07-28 进口 83089090 RMKH-004#&MA01020576#&Buckle Clasps - Khuy móc hình chữ nhật áo lót (I42-5383), hàng mới 100%, tái xuất của DH: 5/TK:104787708210#&CN VIETNAM REGINA MIRACLE INTERNATIONAL HY 更多
2022-07-26 进口 60041010 RS3B0013-QD01AV#&Knitted - Vải 90%Recycled Polyester 10%Spandex, khổ rộng 60INC#&VN VIETNAM FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED 更多
2022-07-22 进口 60041010 RS3B0013-QD01AV#&Knitted - Vải 90%Recycled Polyester 10%Spandex, khổ rộng 60INC#&VN VIETNAM FAR EASTERN POLYTEX (VIETNAM) LIMITED 更多
2022-07-18 进口 58062090 RMDC-002#&MA03062366#&Elastic - Dây chun, tái xuất của DH: 27/TK:104329288120, hàng mới 100%#&CN VIETNAM RMIV 更多
2022-07-30 出口 60063290 FA2022#&FABRIC (GARMENT SAMPLE) - Vải mẫu dùng để đối chiếu, hàng mới 100% VIETNAM RMIV 更多
2022-07-29 出口 58062090 RMDC-002#&MA03062498#&Vải dệt thoi chứa sợi đàn hồi (elastic/dây chun). Hàng mới 100% VIETNAM RMIV 更多
2022-07-29 出口 62121099 RMKH-002#&MA02021308#&Hook & Eye -Bộ khuy và mắt cài áo lót, hàng mới 100% VIETNAM RMIV 更多
2022-07-29 出口 60063290 FA2022#&FABRIC CUTTING (GARMENT SAMPLE) - Vải mẫu dùng để đối chiếu, hàng mới 100% VIETNAM RMIV 更多
2022-07-29 出口 58062090 RMDV-003#&MA03080084#&Vải dệt thoi chứa sợi đàn hồi (Weave Elastic/dây đai), hàng mới 100% VIETNAM RMIV 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询