OVOL SINGAPORE PTE LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY315583216

该公司海关数据更新至:2022-06-16

新加坡 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:725 条 相关采购商:29 家 相关供应商:6 家

相关产品HS编码: 39199092 39202020 48025690 48025729 48025790 48025839 48025891 48025899 48102999 48114190 48115999

OVOL SINGAPORE PTE LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。OVOL SINGAPORE PTE LTD. 最早出现在新加坡海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其725条相关的海关进出口记录,其中 OVOL SINGAPORE PTE LTD. 公司的采购商29家,供应商6条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 OVOL SINGAPORE PTE LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 OVOL SINGAPORE PTE LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

OVOL SINGAPORE PTE LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-26 出口 48025590 Giấy woodfree không tráng dùng sản xuất giấy chống dính - UNCOATED WOODFREE PAPER (UPM FINE), định lượng: 60g/m2, khổ: 1,250mm, dạng cuộn - Hàng mới 100% VIETNAM HOA NGHI ONE MEMBER CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 48025590 Giấy woodfree không tráng dùng sản xuất giấy chống dính - UNCOATED WOODFREE PAPER (UPM FINE), định lượng: 70g/m2, khổ: 1,250mm, dạng cuộn - Hàng mới 100% VIETNAM HOA NGHI ONE MEMBER CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 48025590 Giấy woodfree không tráng dùng sản xuất giấy chống dính - UNCOATED WOODFREE PAPER (UPM FINE), định lượng: 70g/m2, khổ: 1,100mm, dạng cuộn - Hàng mới 100% VIETNAM HOA NGHI ONE MEMBER CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 48101399 Giấy đã tráng 02 mặt, chưa in hình in chữ, ở dạng cuộn, định lượng 80GSM, khổ 1.090mm, hàng mớii 100% VIETNAM TANA TRADE PRODUCE CO., LTD. 更多
2022-07-26 出口 48025590 Giấy woodfree không tráng dùng sản xuất giấy chống dính - UNCOATED WOODFREE PAPER (UPM FINE), định lượng: 60g/m2, khổ: 1,430mm, dạng cuộn - Hàng mới 100% VIETNAM HOA NGHI ONE MEMBER CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询