OTOYO SHOKUFU CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY315590942

该公司海关数据更新至:2022-04-25

日本 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:89 条 相关采购商:4 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 54023300 55092100 55095100 55101100 55121100 55161100

OTOYO SHOKUFU CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。OTOYO SHOKUFU CO., LTD. 最早出现在日本海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其89条相关的海关进出口记录,其中 OTOYO SHOKUFU CO., LTD. 公司的采购商4家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 OTOYO SHOKUFU CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 OTOYO SHOKUFU CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

OTOYO SHOKUFU CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-09 出口 55095300 JSZW002-13#&Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp polyester 80%, được pha duy nhất với 20% cotton BCI, chi số 32/1, chưa đóng gói để bán lẻ , mới 100% VIETNAM JASAN VN CO., LTD. 更多
2022-07-09 出口 55095300 JSZW002-13#&Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp polyester 80%, được pha duy nhất với 20% cotton BCI, chi số 32/1, chưa đóng gói để bán lẻ , mới 100% VIETNAM JASAN VN CO., LTD. 更多
2022-04-25 出口 55095300 JSZW0021#& Polyester cotton mixture (80% cotton polyester 20%). New 100% VIETNAM JSVN. 更多
2022-04-18 出口 55095300 JSZW002-13-in #& Mixed Polyester Cotton 32/1 fear of application made from synthetic stape fibrous made single with component cotton (80% polyester 20% Cotton brush BCI), 100% new VIETNAM JASAN VN CO., LTD. 更多
2022-03-14 出口 55095300 JSZW002-13-in # & Mixed yarn Polyester Cotton 32/1 Fear of single-made synthetic staple fiber with single mixed with cotton components (80% polyester 20% cotton combed cotton BCI), 100% new VIETNAM JASAN VN CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询