HWA SUNG ELECOM CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY315611646

该公司海关数据更新至:2022-08-23

韩国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:7368 条 相关采购商:6 家 相关供应商:6 家

相关产品HS编码: 85365059 85366929 85414090 85444294 85444296 85444299 85444924 85444929 85444942 85444949

HWA SUNG ELECOM CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。HWA SUNG ELECOM CO., LTD. 最早出现在韩国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其7368条相关的海关进出口记录,其中 HWA SUNG ELECOM CO., LTD. 公司的采购商6家,供应商6条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 HWA SUNG ELECOM CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 HWA SUNG ELECOM CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

HWA SUNG ELECOM CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-06-25 进口 85444294 A0310-00001#& electric cables are not for telecommunications, copper core, plastic insulation, 0.8mm core diameter, 141mm+5/-0mm length installed with the connector, used for less than 1000V. New products 100%#& vn VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-06-25 进口 85444294 A0309-00000#& electric cables are not for telecommunications, copper core, plastic insulation, 0.8mm core diameter, 488mm +/- 10mm length installed with connectors, used for less than 1000V. New products 100%#& vn VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-06-25 进口 85444294 A0310-00000#& electric cables are not for telecommunications, copper core, plastic insulation, 0.8mm core diameter, 488mm +/- 10mm length installed with connectors, used for less than 1000V. New products 100%#& vn VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-06-25 进口 85444294 A0309-00001#& electric cables are not for telecommunications, copper core, plastic insulation, 0.8mm core diameter, 141mm+5/-0mm length installed with the connector, used for less than 1000V. New products 100%#& vn VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-06-25 进口 85444294 A0308-00000#& electric cables are not for telecommunications, copper core, plastic insulation, 0.8mm core diameter, 488mm +/- 10mm length installed with connectors, used for less than 1000V. New products 100%#& vn VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-08-23 出口 29321100 HS20#&Dung dịch kết dính POLYBOND, thành phần chính: TETRAHYDROFURAN 99.9% (CAS: 109-99-9). Hàng mới 100% VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-08-23 出口 59061000 HS36#&Băng dính cách điện chất liệu bằng vải, chiều rộng 19mm. Hàng mới 100% VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-08-23 出口 81110090 HS05#&Đầu core bằng mangan dùng để quấn dây điện. Hàng mới 100% VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-08-23 出口 81110090 HS05#&Đầu core bằng mangan dùng để quấn dây điện. Hàng mới 100% VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
2022-08-11 出口 59061000 HS36#&Băng dính cách điện chất liệu bằng vải, chiều rộng 10mm. Hàng mới 100% VIETNAM HWA SUNG VINA 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询