NTH TRADING PRODUCE CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY316127004

该公司海关数据更新至:2022-06-30

越南 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:95 条 相关采购商:2 家 相关供应商:8 家

相关产品HS编码: 25010099 27101290 28321000 35079010 38099130 38099190 39100020 39100090

NTH TRADING PRODUCE CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。NTH TRADING PRODUCE CO., LTD. 最早出现在越南海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其95条相关的海关进出口记录,其中 NTH TRADING PRODUCE CO., LTD. 公司的采购商2家,供应商8条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 NTH TRADING PRODUCE CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 NTH TRADING PRODUCE CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

NTH TRADING PRODUCE CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-29 进口 25010099 chất phụ trợ nhuộm trong công nghiệp dệt nhuộm vải; (sodium chloride) muối công nghiệp. Hàng mới 100%, số CAS: 7647-14-5, hàng thuộc loại hàng miễn thuế VAT theo thông tư 219/2013/TT-BTC. TAIWAN (CHINA) TAIWAN GLORY ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-07-22 进口 38099190 chất phụ trợ nhuộm trong công nghiệp dệt nhuộm vải: Sirrix TA liq. Hàng mới 100% THAILAND ARCHROMA SINGAPORE, PTE. LTD. 更多
2022-07-14 进口 25010099 chất phụ trợ nhuộm trong công nghiệp dệt nhuộm vải; (sodium chloride) muối công nghiệp. Hàng mới 100%, số CAS: 7647-14-5, hàng thuộc loại hàng miễn thuế VAT theo thông tư 219/2013/TT-BTC. TAIWAN (CHINA) TAIWAN GLORY ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-07-11 进口 25010099 chất phụ trợ nhuộm trong công nghiệp dệt nhuộm vải; (sodium chloride) muối công nghiệp. Hàng mới 100%, số CAS: 7647-14-5, hàng thuộc loại hàng miễn thuế VAT theo thông tư 219/2013/TT-BTC. TAIWAN (CHINA) TAIWAN GLORY ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-06-30 进口 25010099 auxiliary dyeing in textile and dyeing industry; (Sodium Chloride) Industrial salt. 100%new products, CAS: 7647-14-5, goods are of VAT exemptions according to Circular 219/2013/TT-BTC. TAIWAN (CHINA) TAIWAN GLORY ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-07-12 出口 28362000 Chất phụ trợ nhuộm dùng trong công nghiệp dệt nhuộm vải: Soda Ash light Na2CO3; CAS: 497-19-8. Hàng mới 100%#&CN VIETNAM CONG TY TNHH GDI TEXTILE 更多
2022-05-11 出口 28151100 Auxiliary dyeing in textile and dyeing industry: Caustic soda Flake 99%. CAS: 1310-73-2 # 100% new goods VIETNAM CONG TY TNHH GDI TEXTILE 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询