SE.A ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY322051924

该公司海关数据更新至:2022-05-19

中国 采购商

数据来源:海关数据

相关交易记录:828 条 相关采购商:31 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 73079990

SE.A ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。SE.A ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其828条相关的海关进出口记录,其中 SE.A ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD. 公司的采购商31家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 SE.A ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 SE.A ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

SE.A ELECTRONICS (SUZHOU) CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2020-10-12 进口 73079990 KHỚP NỐI DÂY SẮT 10MM- XI TRẮNG; HÀNG MỚI 100%#&VN VIETNAM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRƯỞNG 更多
2020-10-12 进口 73079990 KHỚP NỐI DÂY SẮT 8MM -XI TRẮNG; HÀNG MỚI 100%#&VN VIETNAM DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TRƯỞNG 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询