HANGZHOU VISION INDUSTRIAL CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY324381701

该公司海关数据更新至:2022-09-14

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:319 条 相关采购商:41 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 39269099 73151100 73151106 73151190 73151199 73151900 73151904 73158999 73159001 83024190 84563001 84839003 87083099

HANGZHOU VISION INDUSTRIAL CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。HANGZHOU VISION INDUSTRIAL CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其319条相关的海关进出口记录,其中 HANGZHOU VISION INDUSTRIAL CO., LTD. 公司的采购商41家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 HANGZHOU VISION INDUSTRIAL CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 HANGZHOU VISION INDUSTRIAL CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

HANGZHOU VISION INDUSTRIAL CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-23 进口 73151199 Xích cào nguyên liệu P101.60 (dùng cào nguyên liệu trong nhà máy sx thức ăn gia súc, bằng sắt), hàng mới 100% CHINA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ XANH 更多
2022-10-16 出口 CHAIN UNITED STATES PGN INTERNATIONAL GROUP LLC 更多
2022-10-04 出口 STADIOMETER PARTS OF REFRIGERATING OR FREEZING EQUIPMENT PARTS OF COFFEE OR TEA MAKERS BAKERY MACHINERY PARTS OF COOKERS JELLY MIXER PARTS FOR ELECTRONIC SCALE 204CTNS=12PLTS UNITED STATES ADVANCED COMPONENT SERVICES INC. 更多
2022-09-26 出口 8483309000 BUJES ECUADOR DELGADO PINA ANGEL EDUARDO 更多
2022-09-26 出口 8483904000 PI?ON ECUADOR DELGADO PINA ANGEL EDUARDO 更多
2022-09-26 出口 8483904000 PI?ON ECUADOR DELGADO PINA ANGEL EDUARDO 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询