EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY324772125

该公司海关数据更新至:2022-06-30

中国香港 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:12022 条 相关采购商:7 家 相关供应商:3 家

相关产品HS编码: 40169999 85045093 85176900 85340090 85411000 85412900 85415000 85437020

EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) LTD. 最早出现在中国香港海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其12022条相关的海关进出口记录,其中 EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) LTD. 公司的采购商7家,供应商3条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

EASTERN ASIA TECHNOLOGY (HK) LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-30 进口 85182990 ANPSB800B-C203#&Bộ loa thanh model HW-S800B/EN, gồm 2 loa,Main Power Consumption (Operating) cs:28W kt:1160*38*39.9(mm),Subwoofer Power cs:26W kt 238*240.8*238(mm),nhãn hiệu SAMSUNG,hàng mới 100%#&VN VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 85182290 ANPSBS60B-C206#&Loa thanh model HW-S60B/EN, Main Power Consumption (Operating) cs: 31W, Adapter power cs: 59W, kt loa: 670*62*105(mm), nhãn hiệu SAMSUNG, hàng mới 100%#&VN VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 85182990 ABASBB650-C203#&Bộ loa thanh model HW-B650/ZC,gồm 2 loa,Main Power Consumption (Operating) cs:25W,kt:1030*59.4*105(mm),Subwoofer Power cs:45W,kt:184*346*295(mm),nhãn hiệu SAMSUNG,hàng mới 100%#&VN VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 85182990 ANPSB801B-C203#&Bộ loa thanh model HW-S801B/EN gồm 2 loa,Main Power Consumption (Operating) cs:28W kt:1160*38*39.9(mm),Subwoofer Power:26W kt:238*240.8*238(mm),nhãn hiệu SAMSUNG,hàng mới 100%#&VN VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-30 进口 85182990 ABASBB550-C223#&Bộ loa thanh model HW-B550/XM gồm 2 loa,Main Power Consumption(Operating) CS:25W kt 860*59.4*75(mm),Subwoofer Power:45W,kt 184*346*295(mm),nhãn hiệu SAMSUNG, hàng mới 100%#&VN VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 85415000 RCIX20400-3796#&Thiết bị bán dẫn dùng cho mạch điện tử tích hợp IC 486P DECODER MIMX8MM5DVTLZDA FCBGA 14, hàng mới 100% VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 85044090 TPA440080-0001#&Bộ đổi nguồn dùng chuyển đổi điện áp ADAPTOR BN44-008 50/60Hz POWERNET, dùng cho ĐA 100V-240V, hàng mới 100% VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 85415000 RCIX20400-3796#&Thiết bị bán dẫn dùng cho mạch điện tử tích hợp IC 486P DECODER MIMX8MM5DVTLZDA FCBGA 14, hàng mới 100% VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 85044090 TPA602400-0001#&Bộ đổi nguồn dùng chuyển đổi điện áp ADAPTOR A6024_FPN POWER NET,dùng cho ĐA 100V-240V, hàng mới 100% VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
2022-07-29 出口 85044090 TPA602400-0001#&Bộ đổi nguồn dùng chuyển đổi điện áp ADAPTOR A6024_FPN POWER NET,dùng cho ĐA 100V-240V, hàng mới 100% VIETNAM EASTECH (VN) CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询