CONG TY TNHH DET GR VINA

全球贸易商编码:NBDDIY324873876

该公司海关数据更新至:2022-08-30

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:849 条 相关采购商:7 家 相关供应商:20 家

相关产品HS编码: 27101943 39262090 44013900 48191000 48211090 52051100 52054200 54021900 54023900 54024410 54026200 54034990 55131100 56041000 61159600 76169990 84148049 85235200

CONG TY TNHH DET GR VINA 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。CONG TY TNHH DET GR VINA 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其849条相关的海关进出口记录,其中 CONG TY TNHH DET GR VINA 公司的采购商7家,供应商20条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 CONG TY TNHH DET GR VINA 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 CONG TY TNHH DET GR VINA 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

CONG TY TNHH DET GR VINA 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-30 进口 44013900 Bánh mùn cưa , #&VN VIETNAM CONG TY TNHH XUAT KHAU UNI 更多
2022-08-24 进口 48219090 Thẻ treo#&VN VIETNAM CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư VăN Mỹ 更多
2022-08-24 进口 48219090 Thẻ treo#&VN VIETNAM CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư VăN Mỹ 更多
2022-08-24 进口 48219090 Thẻ treo#&VN VIETNAM CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư VăN Mỹ 更多
2022-08-24 进口 48219090 Thẻ treo#&VN VIETNAM CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ĐầU Tư VăN Mỹ 更多
2022-08-30 出口 61159500 GR 5364/2A#&Vớ nữ ( PO # 11GR ) VIETNAM CÔNG TY TNHH DỆT MAY TRƯỜNG THẮNG 更多
2022-08-30 出口 61159500 GR 5364/4#&Vớ nam ( PO # 13GR ) VIETNAM CÔNG TY TNHH DỆT MAY TRƯỜNG THẮNG 更多
2022-08-30 出口 61159500 GR 5364/3A#&Vớ nữ ( PO # 12GR ) VIETNAM CÔNG TY TNHH DỆT MAY TRƯỜNG THẮNG 更多
2022-08-30 出口 61159500 GR 5373/3A#&Vớ nữ ( PO # 16GR). VIETNAM CÔNG TY TNHH DỆT MAY TRƯỜNG THẮNG 更多
2022-08-30 出口 61159500 GR 5364/3#&Vớ nam ( PO # 12GR ) VIETNAM CÔNG TY TNHH DỆT MAY TRƯỜNG THẮNG 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询