YANGON PAN-PACIFIC ABSOLON CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY324894125

该公司海关数据更新至:2022-08-30

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:437 条 相关采购商:31 家 相关供应商:6 家

相关产品HS编码: 39069020 55062000 62171090

YANGON PAN-PACIFIC ABSOLON CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。YANGON PAN-PACIFIC ABSOLON CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其437条相关的海关进出口记录,其中 YANGON PAN-PACIFIC ABSOLON CO., LTD. 公司的采购商31家,供应商6条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 YANGON PAN-PACIFIC ABSOLON CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 YANGON PAN-PACIFIC ABSOLON CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

YANGON PAN-PACIFIC ABSOLON CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-12 进口 55062000 GC-02#&PDM_MICRO FIBER_Bông đánh tơi (bông đã chải kỹ) -làm từ 100% xơ polyester staple fiber#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MSK VINA 更多
2022-08-12 进口 55062000 GC-04#&SYNCLOUD _Bông đánh tơi (bông đã chải kỹ) -làm từ 100% xơ polyester staple fiber. Hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MSK VINA 更多
2022-08-06 进口 56039400 Bông tấm (105308)_PA _150gr_ Làm bằng 100% polyester, khổ 60inch. trọng lượng 164gr/m2. chưa ngâm tẩm, tráng phủ, đã ép lớp. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MSK VINA 更多
2022-08-06 进口 56039300 Bông tấm '(107012)_PA _120gr_ Làm bằng 100% polyester, khổ 60inch. trọng lượng 131gr/m2. chưa ngâm tẩm, tráng phủ, đã ép lớp. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MSK VINA 更多
2022-08-03 进口 55062000 GC-04#&SYNCLOUD _Bông đánh tơi (bông đã chải kỹ) -làm từ 100% xơ polyester staple fiber. Hàng mới 100%.#&VN VIETNAM CÔNG TY TNHH MSK VINA 更多
2022-08-30 出口 55062000 11A#&Bông hạt( xơ bông từ Polyester) VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ 更多
2022-08-30 出口 55062000 11A#&Bông hạt( xơ bông từ Polyester) VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SƠN HÀ 更多
2022-08-11 出口 55062000 NL0021#&Bông nhồi đánh tơi làm từ 100% sơ polyester staple fiber VIETNAM CONG TY CO PHAN MAY SONG HONG 更多
2022-08-11 出口 55062000 NL0021#&Bông nhồi đánh tơi làm từ 100% sơ polyester staple fiber VIETNAM CONG TY CO PHAN MAY SONG HONG 更多
2022-08-09 出口 56039400 BONG TAM B#&Bông tấm, 100% polyester, chưa ngâm tẩm, tráng phủ, đã ép lớp, trọng lượng trên 150g VIETNAM CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASTRO (SÀI GÒN) 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询