ABLE WELL INTERNATIONAL LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY324916620

该公司海关数据更新至:2022-06-30

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:3907 条 相关采购商:32 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 70049090 70060090 70071990 70099100

ABLE WELL INTERNATIONAL LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。ABLE WELL INTERNATIONAL LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其3907条相关的海关进出口记录,其中 ABLE WELL INTERNATIONAL LTD. 公司的采购商32家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 ABLE WELL INTERNATIONAL LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 ABLE WELL INTERNATIONAL LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

ABLE WELL INTERNATIONAL LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-28 进口 70071990 HWKCL3#&Kính trắng cường lực 3mm một lớp ( 3 x 636 x 290 )mm, đã gia công: cắt tạo hình, mài cạnh, mài góc, chưa đóng khung, chưa đánh bóng mặt kính, ( nhãn hiệu: không có )#&VN, hàng mới 100% #&VN VIETNAM HOEI WANG ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-07-28 进口 70071990 HWKCL3#&Kính trắng cường lực 3mm một lớp ( 3 x 1711x 346 )mm, đã gia công: cắt tạo hình, mài cạnh, mài góc, chưa đóng khung, chưa đánh bóng mặt kính, ( nhãn hiệu: không có )#&VN,hàng mới 100% #&VN VIETNAM HOEI WANG ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-07-28 进口 70071990 HWKCL5#&Kính trắng cường lực 5mm một lớp ( 5 x 932 x 455)mm, đã gia công: cắt tạo hình, mài cạnh, mài góc, chưa đóng khung, chưa đánh bóng mặt kính,( nhãn hiệu: không có )#&VN, hàng mới 100% #&VN VIETNAM HOEI WANG ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-07-28 进口 70071990 HWKCL3#&Kính trắng cường lực 3mm một lớp ( 3 x 663 x 269 )mm, đã gia công: cắt tạo hình, mài cạnh, mài góc, chưa đóng khung, chưa đánh bóng mặt kính, ( nhãn hiệu: không có )#&VN,hàng mới 100% #&VN VIETNAM HOEI WANG ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-07-28 进口 70071990 HWKCL3#&Kính trắng cường lực 3mm một lớp ( 3 x 692 x 384 )mm, đã gia công: cắt tạo hình, mài cạnh, mài góc, chưa đóng khung, chưa đánh bóng mặt kính, ( nhãn hiệu: không có )#&VN,hàng mới 100% #&VN VIETNAM HOEI WANG ENTERPRISE CO., LTD. 更多
2022-07-28 出口 70060090 KT-007#&Kính trắng chưa khung (8*448*360)mm (20.64 MTK) VIETNAM HOME VOYAGE INCORPORATION VIETNAM 更多
2022-07-28 出口 70099100 K-007#&Gương chưa khung (5*1098*884)mm (48.53 MTK) VIETNAM HOME VOYAGE INCORPORATION VIETNAM 更多
2022-07-28 出口 70099100 K-007#&Gương chưa khung (5*1104*659)mm (0.73 MTK) VIETNAM HOME VOYAGE INCORPORATION VIETNAM 更多
2022-07-28 出口 70099100 K-007#&Gương chưa khung (5*1023*890)mm (48.25 MTK) VIETNAM HOME VOYAGE INCORPORATION VIETNAM 更多
2022-07-28 出口 70099100 K-007#&Gương chưa khung (5*686*192)mm (27.66 MTK) VIETNAM HOME VOYAGE INCORPORATION VIETNAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询