XIAMEN LEXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY325340111

该公司海关数据更新至:2022-08-31

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1460 条 相关采购商:37 家 相关供应商:1 家

相关产品HS编码: 030200 250031 68029101 68029110 68029310 68029390 68101990 69101000 73241010

XIAMEN LEXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。XIAMEN LEXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1460条相关的海关进出口记录,其中 XIAMEN LEXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 公司的采购商37家,供应商1条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 XIAMEN LEXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 XIAMEN LEXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

XIAMEN LEXIANG IMPORT & EXPORT CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-25 进口 73241010 Chậu rửa bát đơn (1 hộc), kích thước 572x473x203mm (81 PCE) bằng thép không gỉ 201, mã MS2218, nhà sx Xiamen Lexiang (không có vòi và bộ xả kèm theo), hàng mới 100% CHINA CÔNG TY TNHH KALES QUARTZ 更多
2022-08-25 进口 73241010 Chậu rửa bát đôi (2 hộc), kích thước 819x481x228mm (240 PCE) bằng thép không gỉ 201, mã 8247A, nhà sx Xiamen Lexiang (không có vòi và bộ xả kèm theo), hàng mới 100% CHINA CÔNG TY TNHH KALES QUARTZ 更多
2022-08-25 进口 73241010 Chậu rửa bát đơn (1 hộc), kích thước 800x464x229mm (92 PCE) bằng thép không gỉ 201, mã 3218A, nhà sx Xiamen Lexiang (không có vòi và bộ xả kèm theo), hàng mới 100% CHINA CÔNG TY TNHH KALES QUARTZ 更多
2022-08-25 进口 73241010 Chậu rửa bát đơn (1 hộc), kích thước 800x465x228mm (542 PCE) bằng thép không gỉ 201, mã 8047A, nhà sx Xiamen Lexiang (không có vòi và bộ xả kèm theo), hàng mới 100% CHINA CÔNG TY TNHH KALES QUARTZ 更多
2022-08-25 进口 73241010 Chậu rửa bát đôi (2 hộc), kích thước 819x481x228mm (20 PCE) bằng thép không gỉ 201, mã 8247ADA, nhà sx Xiamen Lexiang (không có vòi và bộ xả kèm theo), hàng mới 100% CHINA CÔNG TY TNHH KALES QUARTZ 更多
2022-10-30 出口 68101990 EGNL01#&Artificial quartz stone slab, thickness 2cm, size 3250x1650mm (5 PCE), 100% brand new VIETNAM ENGGA COMPANY LIMITED 更多
2022-10-30 出口 68101990 EGNL02#&Artificial quartz stone slab, thickness 3cm, size 3200x1580mm (14 PCE), 100% brand new VIETNAM ENGGA COMPANY LIMITED 更多
2022-10-30 出口 68101990 EGNL01#&Artificial quartz stone slab, thickness 2cm, size 3200x1580mm (10 PCE), 100% brand new VIETNAM ENGGA COMPANY LIMITED 更多
2022-10-30 出口 68101990 EGNL01#&Artificial quartz stone slab, thickness 2cm, size 2840x1730mm (8 PCE), 100% brand new VIETNAM ENGGA COMPANY LIMITED 更多
2022-10-30 出口 68101990 EGNL02#&Artificial quartz stone slab, thickness 3cm, size 2720x1830mm (33 PCE), 100% brand new VIETNAM ENGGA COMPANY LIMITED 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询