EXTRA EXPECTATION LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY326307308

该公司海关数据更新至:2022-08-30

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:854 条 相关采购商:5 家 相关供应商:4 家

相关产品HS编码: 09021090 09024090 20081190 20081999 33061090 54023300 54024700 54026200 58041019 58041099 60019290 60041090 60063290 60069000

EXTRA EXPECTATION LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。EXTRA EXPECTATION LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其854条相关的海关进出口记录,其中 EXTRA EXPECTATION LTD. 公司的采购商5家,供应商4条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 EXTRA EXPECTATION LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 EXTRA EXPECTATION LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

EXTRA EXPECTATION LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-30 进口 54023300 D388#&Sợi filament tổng hợp đã dún 100% polyester (dạng cuộn, dùng để dệt vải, không nhãn hiệu) DTY 167dtex/48f SD RW NIM AA, mới 100%#&VN VIETNAM BILLION VN 更多
2022-08-27 进口 60019290 SPS1#&Vải dệt kim 100% polyeste có tạo vòng lông, từ sợi xơ nhân tạo,đã nhuộm,khổ 46"/JV-B168 neon#&VN VIETNAM JIAWEI 更多
2022-08-27 进口 60019290 SPV1#&SPS1#&Vải dệt kim 100% polyeste có tạo vòng lông, từ sợi xơ nhân tạo,đã nhuộm,khổ 54"/JV-A0758.Giá trê invoice:3.5732#&VN VIETNAM JIAWEI 更多
2022-08-27 进口 60019290 SPV1#&SPS1#&Vải dệt kim 100% polyeste có tạo vòng lông, từ sợi xơ nhân tạo,đã nhuộm,khổ 58"/JV-B0191#&VN VIETNAM JIAWEI 更多
2022-08-27 进口 60019290 SPS1#&Vải dệt kim 100% polyeste có tạo vòng lông, từ sợi xơ nhân tạo,đã nhuộm,khổ 44"/JV-B0034 CD#&VN VIETNAM JIAWEI 更多
2022-07-18 出口 54024700 NL1#&Sợi 100% polyester, sợi đơn không đàn hồi, không xoắn, độ mảnh 75D/36F, mới 100% VIETNAM JIAWEI 更多
2022-07-08 出口 54024700 NL1#&Sợi 100% polyester, sợi đơn không đàn hồi, không xoắn, độ mảnh 50D/48F, mới 100% VIETNAM JIAWEI 更多
2022-07-08 出口 54024700 NL1#&Sợi 100% polyester, sợi đơn không đàn hồi, không xoắn, độ mảnh150D/48F, mới 100% VIETNAM JIAWEI 更多
2022-06-18 出口 54023300 NL1 #& synthetic filament yarn has 100% polyester (rolled, used for weaving, non -branded) DTy 167DTEX/48F SD RW Sim AA, 100% new VIETNAM JIAWEI 更多
2022-05-25 出口 54023300 NL1#& 100% polyester fiber, shrug fiber, from synthetic filament, 150d/48f piece, 100% new VIETNAM JIAWEI 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询