KYUNGDONG TEXTILE CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY328433807

该公司海关数据更新至:2022-06-24

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1131 条 相关采购商:14 家 相关供应商:12 家

相关产品HS编码: 54023300 54026100 55141100 60019990 60041090 60053690 60053790 60062100 60063190 60069000

KYUNGDONG TEXTILE CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。KYUNGDONG TEXTILE CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1131条相关的海关进出口记录,其中 KYUNGDONG TEXTILE CO., LTD. 公司的采购商14家,供应商12条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 KYUNGDONG TEXTILE CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 KYUNGDONG TEXTILE CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

KYUNGDONG TEXTILE CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-27 进口 60063290 VTPDN005#&Vải thành phẩm đã nhuộm 100% Polyester/ 100% Polyester fabric y-suede 0.7#&VN VIETNAM HANSUNG VIETNAM 更多
2022-07-27 进口 60063290 VTPDN005#&Vải thành phẩm đã nhuộm 100% Polyester/ 100% Polyester fabric y-suede 1.0#&VN VIETNAM HANSUNG VIETNAM 更多
2022-07-23 进口 60053690 0.8 Sude#&Vải dệt kim đan dọc 100% polyester 0.8 SUEDE (416 GR/MET, 84"), vải mộc chưa nhuộm, hàng mới 100%#&VN VIETNAM NAMYOUNG TEXTILE 更多
2022-07-23 进口 60053690 0.8 Sude#&Vải dệt kim đan dọc 100% polyester 0.8 SUEDE (416 GR/MET, 84"), vải mộc chưa nhuộm, hàng mới 100%#&VN VIETNAM NAMYOUNG TEXTILE 更多
2022-07-21 进口 60069000 L2423-220129E7#&Vải dệt kim 100% polyester L2423 A GRADE KHO 76''#&VN VIETNAM HUA LON CORPORATION VIỆT NAM 更多
2022-07-30 出口 60063290 M41#&Vải dệt kim 1.20mm*630.00g/m2*143.00cm VIETNAM BAIKSAN VIET NAM CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 60053690 013#&Vải 100% Polyester chưa nhuộm/ 100% Polyester Fabric : 0.8 suede ( 416 gr/met , 84'') VIETNAM HANSUNG VIETNAM 更多
2022-07-30 出口 60063290 M41#&Vải dệt kim 0.80mm*370.00g/m2*143.00cm VIETNAM BAIKSAN VIET NAM CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 60063290 M41#&Vải dệt kim 1.00mm*510.00g/m2*143.00cm VIETNAM BAIKSAN VIET NAM CO., LTD. 更多
2022-07-30 出口 60053690 013#&Vải 100% Polyester chưa nhuộm/ 100% Polyester Fabric : 0.8 suede (416 gr/met, 84'' VIETNAM HANSUNG VIETNAM 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询