GASTROCULTURA MEDITERRANEA S L

全球贸易商编码:NBDDIY330299285

该公司海关数据更新至:2022-06-14

西班牙 供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:48 条 相关采购商:3 家 相关供应商:0 家

相关产品HS编码: 11082000 13023100

GASTROCULTURA MEDITERRANEA S L 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。GASTROCULTURA MEDITERRANEA S L 最早出现在西班牙海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其48条相关的海关进出口记录,其中 GASTROCULTURA MEDITERRANEA S L 公司的采购商3家,供应商0条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 GASTROCULTURA MEDITERRANEA S L 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 GASTROCULTURA MEDITERRANEA S L 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

GASTROCULTURA MEDITERRANEA S L 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-09-21 出口 29163990 Phụ gia thực phẩm - Toufood - Sucro (Chất nhũ hóa-Este của sucrose) 500g/hộp, Hiệu Toufood, NSX: Gastrocultura Mediterranea SL, HSD: 04/02/2024 VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN GOURMET PARTNER VIỆT NAM 更多
2022-09-21 出口 11082000 Nguyên liệu thực phẩm: INULIN 500g/hộp - TOUFOOD INULIN, Hiệu Toufood, NSX: Gastrocultura Mediterranea SL, HSD: 09/11/2026 VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN GOURMET PARTNER VIỆT NAM 更多
2022-09-21 出口 28272090 Phụ gia thực phẩm 600g TOUFOOD CALCIC (Dùng làm chất làm rắn chắc,chất ổn định, chất làm dầy trong thực phẩm), 600g/hộp, Hiệu Toufood, NSX: Gastrocultura Mediterranea SL, HSD: 30/04/2023 VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN GOURMET PARTNER VIỆT NAM 更多
2022-09-21 出口 17023010 Nguyên liệu thực phẩm TOUFOOD DEXTROSE 600g/hộp, Hiệu Toufood, NSX: Gastrocultura Mediterranea SL, HSD: 01/11/2026 VIETNAM CÔNG TY CỔ PHẦN GOURMET PARTNER VIỆT NAM 更多
2022-06-14 出口 13023100 Food additives Agar Toufood agar 400g, brand Toufood, NSX: Gastrocultura Mediteranea SL, HSD: December 22, 2025 VIETNAM GOURMET PARTNER 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询