FULL RANGE CLOTHING CO., PTY LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY331422379

该公司海关数据更新至:2022-07-02

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:414 条 相关采购商:3 家 相关供应商:3 家

相关产品HS编码: 64039990

FULL RANGE CLOTHING CO., PTY LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。FULL RANGE CLOTHING CO., PTY LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其414条相关的海关进出口记录,其中 FULL RANGE CLOTHING CO., PTY LTD. 公司的采购商3家,供应商3条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 FULL RANGE CLOTHING CO., PTY LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 FULL RANGE CLOTHING CO., PTY LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

FULL RANGE CLOTHING CO., PTY LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-12 进口 64039990 2116FRDTH01KR#&Giày da trẻ em thành phẩm các loại có đế ngoài cao su, quai mũ giày bằng da thuộc-Hiệu OLD SOLES; size 20-24 (#0001R-0048R)#&VN VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
2022-07-12 进口 64039990 2116FRDTH02KR#&Giày da trẻ em thành phẩm các loại có đế ngoài cao su, quai mũ giày bằng da thuộc-Hiệu OLD SOLES; size 20-24 (#006-199)#&VN VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
2022-07-12 进口 64039990 2116FRDTH05KR#&Giày da trẻ em thành phẩm các loại có đế ngoài cao su, quai mũ giày bằng da thuộc-Hiệu OLD SOLES; size 25-34 (#800-816)#&VN VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
2022-07-12 进口 64039990 2116FRDTH06KR#&Giày da trẻ em thành phẩm các loại có đế ngoài cao su, quai mũ giày bằng da thuộc-Hiệu OLD SOLES; size 22-25 (#4075)#&VN VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
2022-07-12 进口 64039990 2116FRDTH03KR#&Giày da trẻ em thành phẩm các loại có đế ngoài cao su, quai mũ giày bằng da thuộc-Hiệu OLD SOLES; size 23-30 (#306-321)#&VN VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
2022-07-02 出口 64039990 1,353 PAIRS OF SHOES. LEATHER BABY SHOES - HS CODE: 64039990 . UNITED STATES OLD SOLES, INC. 更多
2022-06-25 出口 41079900 Dabotl1 #& cowhide belonging to the finished product (1.2-1.4mm) VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
2022-05-23 出口 41079900 Dabotl1 cowhide Leather to the finished product (1.2-1.4mm) VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
2022-04-25 出口 41079900 Dabotl1#& cowhide belonging to the finished product (1.2-1.4mm) VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
2022-04-25 出口 41079900 Dabotp#& cowhide in the finished product 1.0-1.2mm VIETNAM DAI THANH HUY CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询