MECA TECH SYSTEMS CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY331449958

该公司海关数据更新至:2022-06-30

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:465 条 相关采购商:3 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 85369094 90318090

MECA TECH SYSTEMS CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。MECA TECH SYSTEMS CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其465条相关的海关进出口记录,其中 MECA TECH SYSTEMS CO., LTD. 公司的采购商3家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 MECA TECH SYSTEMS CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 MECA TECH SYSTEMS CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

MECA TECH SYSTEMS CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-07-04 进口 85369094 Bộ kết nối bán dẫn CONNECTOR, Model: 24-5602-034, dùng kết nối mã PIN PROBE và PCB để kiểm tra camera điện thoại, nhà sản xuất: INFIDIA VINA, hàng mới 100%#&VN VIETNAM INFIDIA VINA CO., LTD. 更多
2022-07-04 进口 85369094 Bộ kết nối bán dẫn CONNECTOR, Model: 24-5602-060, dùng kết nối mã PIN PROBE và PCB để kiểm tra camera điện thoại, nhà sản xuất: INFIDIA VINA, hàng mới 100%#&VN VIETNAM INFIDIA VINA CO., LTD. 更多
2022-07-04 进口 85369094 Bộ kết nối bán dẫn CONNECTOR, Model: AXK760145S, dùng kết nối mã PIN PROBE và PCB để kiểm tra camera điện thoại, nhà sản xuất: INFIDIA VINA, hàng mới 100%#&VN VIETNAM INFIDIA VINA CO., LTD. 更多
2022-05-04 进口 84662090 E To- The product holds the product correctly: -Power Vice PCV-125, steel, part of the machining center. Used goods Kr VIETNAM INFIDIA VINA CO., LTD. 更多
2022-03-30 进口 85369094 Connector semiconductor connector, Model: AXK7L60217S, Using Pin Code Connection Probe and PCB To Check Camera Phone, Manufacturer: Infidia Vina, 100% new goods # & vn VIETNAM INFIDIA VINA CO., LTD. 更多
2022-06-30 出口 90318090 Testing equipment of camera modules through processing circuit, year of manufacture 2022. Model: CST-Q4 VT 10M FF-28P-R1, Battery operation, 1.5V-3.3V voltage. NSX: Meca Tech, 100% new products VIETNAM INFIDIA VINA CO., LTD. 更多
2022-06-15 出口 85366999 The connected battery base is used to transmit the signal on the set of the camera checker, the MCF-020 copper plated steel material (035) 020-008T-150-15.04 (W2.30) -105 -01 VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
2022-06-15 出口 85366999 The connected battery base is used to transmit signals on the jigs of the camera's focal length, MCF-020 copper steel plating material (035) 012-008T-150-L4.04-105-01 VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
2022-06-15 出口 85366999 Connected battery base is used to transmit signals on the set of the camera checker, MCS-FC bronze steel material (017) 026H (014) -L5.9-04 (NM) VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
2022-06-15 出口 85366999 The connected battery base is used to transmit signals on the jigs of the camera's focal length, MCF-020 copper steel material (035) -150-L3.88-105-01 VIETNAM COASIA CM VINA JSC 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询