QITENG INDUSTRY (H.K.) CO., LTD.

全球贸易商编码:NBDDIY340763605

该公司海关数据更新至:2022-08-27

中国 采购商/供应商

数据来源:海关数据

相关交易记录:1140 条 相关采购商:2 家 相关供应商:2 家

相关产品HS编码: 73182200 73182400 73269099 74152900 74153900 74199931 74199999 82055900 82084000 82089000 85369019

QITENG INDUSTRY (H.K.) CO., LTD. 公司于2021-02-24收录于纽佰德数据的全球贸易商库中。QITENG INDUSTRY (H.K.) CO., LTD. 最早出现在中国海关数据中,目前纽佰德 海关数据系统中共收录其1140条相关的海关进出口记录,其中 QITENG INDUSTRY (H.K.) CO., LTD. 公司的采购商2家,供应商2条。

加入纽佰德三年服务计划:全库数据任意查、多种维度报告在线生成,原始数据下载,挖掘买家决策人邮箱!

使用纽佰德数据系统,可以帮助用户更全面的分析 QITENG INDUSTRY (H.K.) CO., LTD. 公司的主要贸易地区分析,查看该公司在纽佰德系统里历史至今的海关进出口记录,掌握该公司的上下游采购商与供应商,发现其新增采购或供应的商品,寻找 QITENG INDUSTRY (H.K.) CO., LTD. 的联系方式,采购决策人邮箱等。纽佰德数据系统,每三天更新一次。

QITENG INDUSTRY (H.K.) CO., LTD. 近期海关进出口记录如下:

日期 进出口 HS编码 商品描述 贸易地区 贸易伙伴 详细内容
2022-08-27 进口 73269099 Nút chụp bằng thép-STAMPING,SNAP BUTTON\PS02072A. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM QI TENG CO., LTD. 更多
2022-08-27 进口 73269099 Miếng kẹp bằng thép (60x30mm) - STAMPING,CLAMP \ GRASS SHIELD \ 1'' TUBE \ 090321028. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM QI TENG CO., LTD. 更多
2022-08-22 进口 73182200 Miếng đệm dao cắt bằng thép dùng cho máy cắt cỏ, kích thước 49.5x49.5x6mm - METAL,BLADE SPACER PLATE \ 090565. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM QI TENG CO., LTD. 更多
2022-08-22 进口 73269099 Miếng đệm bằng sắt,linh kiện dùng cho máy cắt cỏ - METAL,FRONT AXLE PRESS PLATE/090565. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM QI TENG CO., LTD. 更多
2022-08-22 进口 73269099 Giá đỡ kim loại trợ lực cho máy cắt cỏ METAL,BELT KEEPER,MA 302 PERSONAL PACE/090571. Hàng mới 100%#&VN VIETNAM QI TENG CO., LTD. 更多
  • 座机号码
    工作时间022-85190888
  • QQ咨询
  • 微信咨询